TONOs årsmøte 2020

TONOs årsmøte avholdes onsdag 10. juni kl. 17.00 på Popsenteret. Hvis du er andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, er det fint om dette meldes inn til TONO innen fredag 21. februar kl. 16. TONOs administrasjon ønsker med dette å gjenta budskapet som ble sendt ut […]

 / 17/02/2020 /

TONOs årsmøte avholdes onsdag 10. juni kl. 17.00 på Popsenteret. Hvis du er andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, er det fint om dette meldes inn til TONO innen fredag 21. februar kl. 16.

TONOs administrasjon ønsker med dette å gjenta budskapet som ble sendt ut med nyhetsbrev til TONOs medlemmer den 17. januar: Frist for TONOs andelshavere til å komme med forslag til kandidater til personvalgene på årsmøtet den 10. juni er fredag 21. februar kl 16.

Følgende valg skal foretas i år:

Bare andelshavere kan velges til tillitsverv i TONO, jf. § 9. 

Paragrafene over refererer til TONOs vedtekter, som du finner ved å klikke her

Her er en oversikt over representantene i TONOs organer

TONOs valgkomité består av Lars Martin Myhre (NOPA), Kristin Andersen (MF), Dag Erik Knedal Andersen (uavhengig) og Klaus Sandvik (NKF).

Dersom du er andelshaver i samvirket TONO SA, og har forslag til kandidater som du ønsker å spille inn, vennligst ta kontakt med et av komiteens medlemmer eller med Helene Rognøy, tlf. 22 05 72 00 eller ved å sende en e-post til helene.rognoy (a) tono.no, innen fredag 21. februar kl. 16. Det er også anledning til å stille til valg ved benkeforslag på årsmøtet.

For oversikt over TONOs andelshavere, logg inn på Mitt TONO