Bilde fra TONOs årsmøte. TONOs årsmøte 2023. (Foto: Kristian Dugstad)

TONOs årsmøte 2024 avholdes 11. juni

TONOs årsmøte 2024 avholdes tirsdag 11. juni kl. 18.00 på Popsenteret, Trondheimsveien 2 i Oslo.

 / 19/02/2024 /

Det blir også anledning til å delta digitalt («hybridmøte»).   

Følgende valg skal foretas i år: 

Bare stemmeberettigede medlemmer kan velges til tillitsverv i TONO, jf. § 9. Paragrafene over refererer til TONOs vedtekter, som du finner ved å klikke her. 

Her er en oversikt over hvem som er på valg i 2024 (pdf)

 

En full oversikt over hvem som sitter i TONOs komiteer finner du finner du her.

 TONOs valgkomité består av Arvid Wam Solvang (NOPA), Asbjørn Myhrvold (MF), Anne Aardalen (NKF) og Alexander Rishaug (uavhengig). 

Dersom du er stemmeberettiget medlem i samvirket TONO SA, og har forslag til kandidater som du ønsker å spille inn, vennligst ta kontakt med et av komiteens medlemmer eller med Helene Rognøy, tlf. 22 05 72 00 eller ved å sende en e-post til helene.rognoy (a) tono.no, innen 14. mars kl. 12. Det er også anledning til å stille til valg ved benkeforslag på årsmøtet. 

For oversikt over TONOs stemmeberettigede medlemmer, logg inn på Mitt TONO.                     ‌