Kontrollkomité 2023-25

Innstilles av valgkomiteen og vedtas av årsmøtet, jmf. § 16 (2) b i TONOs vedtekter.

Representant Vararepresentant
Ragnar Bjerkreim (NOPA) Anniken Paulsen (NOPA)
Bjørn Bolstad Skjelbred (NKF) Christian Blom (NKF)
Frithjof Hungnes (MF) Celine Høie (MF)
Andreas Stensland Løwe (Uavhengig) Marie Amdam (Uavhengig)
Ane Lillian Tveit (arving) Britt Irene Børresen (arving)

 

Valgkomité 2023-25

Valgkomiteen innstilles av styret, jmf. § 24 (1). Valgkomiteen vedtas av årsmøtet, jmf. § 16 (2) b i TONOs vedtekter.

Representant Vararepresentant
Arvid Wam Solvang (NOPA) Kate Havnevik (NOPA)
Asbjørn Myrvold (MF) Kristin Andersen (MF)
Anna Aardalen (NKF) Yngve Slettholm (NKF)
Alexander Rishaug (Uavhengig) Nora Konstanse (Uavhengig)

 

Fordelingsutvalg 2023-24

Oppnevnes av styret for styreperioden, jmf. § 54 (1) i TONOs vedtekter.

Representant Vararepresentant
Kai Robøle (MF, leder) Unni Boretti (MF)
Ole Henrik Antonsen (NOPA) Jon-Willy Rydningen (NOPA)
Gaute Storaas (NOPA) Tove Bøygard (NOPA)
Rune Rebne (NKF) Glenn Erik Haugland (NKF)
Knut Olaf Sunde (NKF) Jørgen Karlstrøm (NKF)
Stian Westerhus (Uavhengig) Camilla Granlien, møtende vara (Uavhengig)

 

Musikk- og tekstfaglig utvalg 2023-24

Oppnevnes av styret for styreperioden, jmf. § 55 (1) i TONOs vedtekter.

Representant Vararepresentant
Jan Stefan Bengtsson (MF) Dag Krogsvold (MF)
Eirik Myhr (NOPA) Benedicte Elisabeth Torget (NOPA)
Kari Jahnsen (Uavhengig) Sten Ove Toft (Uavhengig)
Rebecka Ahvenniemi (NKF) Ragnhild Berstad (NKF)
Marcus Paus (NKF) Kjell Samkopf (NKF)

 

Stipendkomité 2023-24

Stipendkomiteen innstilles av valgkomiteen og vedtas av årsmøtet, jmf § 58 (2) b i TONOs vedtekter.

Representant Vararepresentant
Tore Thomassen (NOPA) Philip Emilio Larrain (NOPA)
Tove Kragset (NOPA) Claudia Scott (NOPA)
Julian Skar (NKF) Jonas Skaarud (NKF)
Hilde Marie Holsen (NKF) Agnes Ida Pettersen (NKF)
Anthony Smith (MF) Marion Skogseth Bjørvik (MF)
Ole Børud (Uavhengig) Edvard Valberg (Uavhengig)
Helga Myhr (Uavhengig) Ella Marie Hætta Isaksen (Uavhengig)