TONOs årsmøte 2022 avholdes 8. juni

TONOs årsmøte avholdes som et hybridmøte på Popsenteret i Oslo, men med mulighet for full digital deltakelse hjemmefra, onsdag 08. juni kl. 18.00. Invitasjon til årsmøtet ble sendt andelshavere i samvirket TONO SA 25. mai.

 / 26/05/2022 /

Som kunngjort i invitasjonen avholdes årsmøtet på Popsenteret, ikke Sentralen slik det opprinnelig ble informert om på tono.no og i e-post 15. februar. Det blir også full mulighet til å delta på årsmøtet digitalt, uten å være til stede fysisk på Popsenteret.

Som beskrevet i invitasjonen vil det være plass til ca. 120 årsmøtedeltakere på Popsenteret. Fordi det er et lokale med et begrenset antall plasser gjelder «først til mølla»-prinsippet. Dersom du som andelshaver eller fullmaktsbærer ønsker å delta fysisk er det derfor viktig at du så raskt som mulig forhåndsregistrerer deg. All informasjon om dette, samt bruksanvisning, informasjon om fullmakter m.m. ligger i invitasjonen TONOs andelshavere har fått tilsendt.

Vennligst ta kontakt med TONOs medlemsservice på medlem@tono.no dersom du har spørsmål.

Les også kunngjøringen om årsmøtet fra februar.