TONO_logo_1400

TONOs årsrapport er offentliggjort

TONOs årsregnskap for 2017 er klart, og årsrapporten kan nå leses i en pdf-utgave ved å klikke på bildet nedenfor.

TONOs årsregnskap for 2017 viser et resultat til fordeling til rettighetshavere på kr 568 millioner, en økning på 27 prosent sammenlignet med 2016. Kostnadene er redusert med kr 1 million sammenlignet med 2016, og ligger under 2014-nivå. Omsetningen økte med 22 prosent sammenliknet med 2016 – til kr 661 millioner. Med en økning fra 2016 på 67,2 prosent er det utenlandsinntektene som har den største prosentvise veksten blant TONOs forretningsområder.

Klikk på bildet for å lese en pdf-versjon av årsrapporten.

 

Les også pressemeldingen om resultatene: https://www.tono.no/gode-2017-resultater-tono/