Ny undersøkelse: 8 av 10 nordmenn streamer musikk

Nordmenn har størst betalingsvilje i Norden og det er de unge som leder an, viser en ny YouGov-undersøkelse som er utført på oppdrag av TONO og TONOs nordiske søsterselskaper. Undersøkelsen er unik i sitt slag, og kartlegger musikkvaner og holdninger til musikk i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

 / 09/08/2017 /

For mer informasjon og høyoppløselige bilder, kontakt:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef TONO | tlf. 909 65 254 | willy.martinsen@tono.no

Se undersøkelsen her (pdf-dokument, åpner i nytt vindu)

Norsk ungdom streamer mest musikk i Norden

(Oslo, 09. august 2017) Nordmenn har størst betalingsvilje i Norden og det er de unge som leder an, viser en ny YouGov-undersøkelse som er utført på oppdrag av TONO og TONOs nordiske søsterselskaper.  Undersøkelsen er unik i sitt slag, og kartlegger musikkvaner og holdninger til musikk i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

– 66 prosent av de mellom 12 og 29 benytter betalte premiumabonnementer i streamingtjenester. Det er det høyeste i Norden i denne aldersgruppen, og ikke minst betyr det at det nå vokser opp unge generasjoner nordmenn som er vante med at musikk er noe man betaler for, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm.

The Polaris music survey: Digital Music Services in the Nordics 2017 viser blant annet at:


Nordmenn kjøper mest musikk

Musikkinteresserte i Norge kjøper mer musikk – både nedlastinger, CD, vinyl og andre formater – enn i andre nordiske land. 20% av nordmenn betalte for nedlastning, og like mange prosent oppgir å ha kjøpt en CD i løpet av de siste 12 månedene. 7% oppgir å ha kjøpt musikk på vinyl. Alle disse tallene er høyere en hos våre naboland.

Undersøkelsen viser også ny musikk fortsatt først og fremst oppdages på radio. En av tre nordmenn oppdager ny musikk på radio, mens i overkant av 10% sier de sist oppdaget en ny sang på YouTube og andre streamingtjenester. Her er det likevel store ulikheter i alder. Særlig de over 40 oppdager ny musikk på radio, mens de fra 12-17 er venneanbefalinger, YouTube og streamingtjenester viktigst.

– Streamingtjenestene er åpenbart forbrukernes drøm, og vi gleder oss over at stadig flere mener at musikkskapere bør få betalt når musikk brukes på nett. Ikke minst er dette hyggelig å ha med seg når vi nå arbeider for at EU skal forstå at Europa trenger en ny lovgivning som vil gi musikkskapere en rimelig andel av de inntektene for eksempel Facebook har knyttet til muskkinnhold. Men vi skal ikke glemme at det som går tilbake til rettighetshaverne fortsatt oppfattes som beskjedent. Det må arbeides videre for at dette øker i tiden fremover, og at alle tjenester betaler for seg, sier Cato Strøm.

– Det er hyggelig at så mange nå har premiumabonnement på streamingtjenester, men det er fortsatt en jobb å gjøre med den digitale musikkøkonomien. Det er på tide at de sosiale mediene som Facebook begynner å dele av inntektene med rettighetshaverne når musikk skaper inntekter for disse tjenestene, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm (Foto: Caroline Roka)

Se undersøkelsen her (pdf-dokument, åpner i nytt vindu)


Om undersøkelsen
Digital Music Services in the Nordics 2017 er bestilt av TONO og søsterselskapene KODA og Teosto. Det ble gjennomført intervjuer med i overkant av 1000 personer i alderen 15-65, samt foreldre av barn 12-14 år i hvert av de fire nordiske landende representert (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Til sammen ble det gjennomført i overkant av 4000 intervjuer online.

Om TONO:

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 29 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO | mob. 909 65 254, | willy.martinsen@tono.no