Selvangivelsen 2009: Innberetning av vederlag

TONO-vederlaget skattelegges normalt  som virksomhetsinntekt og skal innberettes i kode 401. Tidligere år kunne våre medlemmer selv legge avregningsbeløpet inn på riktig post i selvangivelsen, selv om TONO brukte denne koden ved innberetning.

Ny praksis i fjor

For 2008-ligningen la imidlertid Skatteetaten om enda flere av rutinene sine fra manuell til elektronisk saksbehandling. En slik omlegging betyr bruk av standardiserte  regler for databehandling og det får alltid noen konsekvenser. En av konsekvensene var at alle som fikk innberetning på kode 401, fikk tilsendt selvangivelse for næringsdrivende.  Samtidig fremkom inntektene fra TONO som næringsinntekt i den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Mange  av våre medlemmer driver næringsvirksomhet og for dem var dette en fordel, men for de av våre medlemmer som aldri har drevet næringsvirksomhet medførte dette noen utfordringer ved utfylling av selvangivelsen.

Da TONO ble oppmerksomme på den nye praksisen til Skatteetaten, forsøkte vi å finne ut om det var noe vi kunne gjøre for å tilpasse innberetningen vår. Målsetningen var at flest mulig skulle få tilsendt en riktig forhåndsutfylt selvangivelse. 

Nytt i år

Vi har vært i dialog med Skattedirektoratet, og i år gjør de en del endringer på behandling av lto-kode  401, som er den koden TONO bruker ved innberetningen. Det nye er at dersom innberettet beløp på koden er under 50 000 kroner, og det IKKE er andre indikasjoner på at vedkommende anses som næringsdrivende, får vedkommende selvangivelse for lønnstaker/pensjonist.  Skattyter som får dette kan da benytte seg av leveringsfritak hvis han eller hun ellers fyller vilkårene for det. Dermed kan man få skatteoppgjøret i juni hvis skattekontoret er ferdig med behandlingen av selvangivelsen, og man ikke faller ut på en kontroll.

Er beløpet over 50 000 kroner, anses vedkommende som næringsdrivende og må forholde seg til det lovverket som gjelder da. Da blir innberettet beløp på kode 401 presentert på den spesielle siden for næringsdrivende og skattyter må sørge for å få det med i næringsoppgaven selv.

Hva med avregning som er under kr 1.000?

Mange av våre medlemmer spør om avregninger under kr 1.000,- er fritatt for innberetning, og om dette er en grense som gjelder for hvert fremføringssted. Det er dessverre ikke slik.

Avregninger er å betrakte som royalty, og siden det ikke omfattes av begrepet lønn betyr det at all utbetaling skal innberettes, uavhengig av beløpets størrelse.

Sjekk selvangivelsen nøye!

TONO kan ikke annet enn å oppfordre alle medlemmer til å sjekke selvangivelsen nøye, endre de postene som må korrigeres og eventuelt redegjøre for de endringene du gjør. Dessuten vil ditt lokale ligningskontor gi deg den hjelpen du trenger.

Lykke til!

Piratkopiering en trussel for kulturarbeidere

En nylig offentligjort rapport med tittelen spår at 1,2 millioner jobber i europeisk kulturnæring kan bli borte innen 2015. I samme periode kan kulturbransjen tape så mye som 240 milliarder euro. Rapporten har som utgangspunkt at det ikke blir foretatt vesentlige forandringer i lovverket.

I 2008 opplevde de sektorene som rammes hardest av piratkopieringen (tv-serier, film, musikkinnspillinger og dataspill/software) bortfall av 185 000 arbeidsplasser og et samlet tap i salgsomsetningen på 10 milliarder euro som følge av piratkopiering og ulovlig fildeling.

Paraplyorganisasjoner som UNI-MEI – som representerer fagforeninger innen kunst, media, underholdning –  FIA (International Federation of Actors) og andre tilknyttede medlemsorganisasjoner som FIAPF ( International Federation of Flim Producers’ Association) og CEPI  (European Coordination of Independent TV Producers) støtter undersøkelsen, som dokumenterer de dramatiske konsekvensene ulovlig fildeling har for kulturnæringen.

Rapporten er utført av et uavhengig Paris-basert firma, TERA Consultants og ble nylig offentligjort på en pressekonferanse i Brussel. Dette er den første EU-rapporten som gir et omfattende bilde av de kreative sektorene og deres nøkkelbidrag til EUs økonomi.

”VERDENSMESTER I NORGE” – Paneldebatt om norsk musikkliv og utlandet

Med Joakim Haugland (Smalltown Supersound/by:Larm), Rolf Wallin (komponist), Kathrine Synnes (Bepopmentometer) og Svein Bjørkås (UIO). Ordstyrer: Torgny Amdam. Som vanlig vil det være mulig å stille spørsmål fra salen. Velkommen!

– Norge som musikkleverandør i et historisk perspektiv

– Medias håndtering av internasjonale suksesser og oppmerksomhet fra utlandet

– ”DOs and DON’Ts” for artister og komponister: råd og fallgruver

– Fokus på utlandet i søknader om støtte: positvt og/eller negativt?

– ”Norskhet” og andre særegenheter som internasjonal kapital

– Norsk musikk i utlandet som nasjonalt prosjekt/nasjonalisme

– Utlandet som kilde til økonomisk inntjening

– m.m

er utdannet sosiolog og er leder for Institutt for Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Bjørkås har arbeidet med forskning og utredning av kultur- og musikkfeltet i tyve år. Han har tidligere vært sjef for MIC (Music Information Centre Norway) og jobbet som forskningsleder i norsk kulturråd.

driver det internasjonalt anerkjente plateselskapet Smalltown Supersound med artister som Lindstrøm og Annie i stallen. Haugland jobber også som sjefsbooker for by:Larm. Tidligere var han A&R for Voices Music.

har lang erfaring som manager og strateg for en rekke store norske artister innennfor populærmusikkfeltet. Inntil nylig var hun manageren til Alexander Rybak. Synnes jobber i byrået Bepopmentometer som representerer alt fra Susanne Sundfør til Smoke Mohawk.

er komponist, performanceartist og tidligere trompetist. Han er en av landets mest kjente komponister innenfor samtidsmusikkfeltet – også i utlandet. Wallin kombinerer fritt datagenererte systemer og matematiske formler med intuitive tilnærminger. Hans verkliste inneholder både instrumentale og elektroakustiske verk, absolutt musikk og scenemusikk.

Automatisk urfremføringstillegg fra 2009!

Som tidligere informert har TONO fra og med fremføringsåret 2009 innført en ny avregningsmodell. Den nye avregningsmodellen innebærer at det ikke lenger er nødvendig å sende inn skjema for urfremføringstillegg, da det nye avregningssystemet vil automatisk utbetale tillegget på første registrerte fremføring.

Ingen frist

Tidligere var fristen for å sende inn skjemaet 1. mai, men dette er nå en frist som utgår.

Mer om urfremføringstillegget

Du finner mer informasjon om urfremføringstillegget

Rettighetshaverne anker ikke til Høyesterett

− Unødvendig å anke videre

Norske og utenlandske rettighetshavere har i to rettsinstanser forsøkt å pålegge Telenor å stoppe sine abonnenters tilgang til The Pirate Bay. Nå har de bestemt seg for å ikke anke videre.  – Vi ønsket å få en rettslig avklaring på hvorvidt det etter norsk rett er mulig å pålegge internettleverandørene å blokkere tilgangen til The Pirate Bay, sier TONOs direktør Cato Strøm. Nå har vi fått to klare avgjørelser på at det ikke finnes en lovhjemmel i norsk rett for et slikt blokkeringskrav. Begge rettsinnstanser går langt i å sende saken videre til lovgiver.  Både Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett mener at Telenor medvirker til at det skjer ulovlige handlinger via The Pirate Bay, men at denne medvirkningen ikke er rettsstridig etter norsk rett.  – Vi tolker begge avgjørelsene dit hen at det nå må reises spørsmål ved hvorvidt EUs opphavsrettsdirektiv er tilstrekkelig implementert  i norsk lovgivning, fortsetter Strøm. Vi går utfra at dette er et spørsmål som lovgiver nå må ta stilling til ved den pågående lovrevisjon. 

− Vi må ha en klarere lovgivning

Marte Thorsby, direktør i IFPI, mener en klarere lovgivning må på plass.  – Nå har to rettsinstanser spilt ballen over til Kulturdepartementet. For oss oppleves det som bortkastet å bruke mer tid og økonomiske ressurser på å forfølge dette videre. Vi mener at avgjørelsene fra de to rettsinstansene er så klare at lovgiver nå må ha et sterkt insitament til å få på plass en tydeligere regulering på dette området, sier Thorsby.  – Lagmannsretten skriver i sin kjennelse at grensene for medvirkeransvar er uklart, og vi forventer at den pågående revisjonen av Åndsverkloven vil tette dette rettslige ”hullet”, avslutter Thorsby.

Bakgrunn

Norske og utenlandske rettighetshavere har forsøkt å få til en midlertidig forføyning mot Telenor med krav om blokkering mot The Pirate Bay i to rettsinstanser. Første runde foregikk i Asker og Bærum Tingrett i oktober. Tingretten ga ikke rettighetshaverne medhold. I desember ble saken anket inn til Borgarting lagmannsrett. I begynnelsen av februar kom lagmannsrettens kjennelse: TONO, IFPI og de andre rettighetshaverne fikk ikke medhold i sin anke.

Mediehenvendelser

Cato Strøm, direktør i TONOMobil: 92 21 63 19E-post: [email protected] Marte Thorsby, direktør i IFPI NorgeMobil: 99 60 29 59E-post: [email protected]

Opphavsmennpriser utdelt

Ruben S. Gjertsen vant prisen for beste samtidskomponist. Kjartan Kristiansen og Aslak Dørum vant i klassen for tekstforfatter, og Røyksopp vant prisen for beste populærkomponist.

TONO gratulerer alle vinnerne!

Disse kategoriene ble opprettet i fjor, i et samarbeid mellom TONO og Spellemann. Prisene skal hedre opphavsmennene bak musikken.

Her er listen over alle nominerte. Vinnerne er uthevet:

Anne Grete Preus – Nesten Alene (Warner Music Norway)

Stein Torleif Bjella – Heidersmenn (Oh Yeah!/EMI Music Norway)

Sverre Knudsen – La Det Brenne (Oh Yeah!)

Tønes – Sobihob (VME)

 

Cato Sundberg/Kent Sundberg – Donkeyboy

Husk Spellemann lørdag 6. mars!

Kategoriene ble opprettet i fjor, i et samarbeid mellom TONO og Spellemann. Prisene skal hedre opphavsmennene bak musikken.

Her er de nominerte:

Anne Grete Preus – Nesten Alene (Warner Music Norway)

Kjartan Kristiansen/Aslak Dørum – DumDum Boys