IT-trøbbel løst

Medlemstjenesten, hvor du blant annet registerer konserter og nye musikkverk, var nede store deler av mandag. Det ble jobbet intenst med å løse problemene hele dagen, og tjenesten skal nå fungere som normalt igjen.  Vi beklager om IT-problemene påførte deg bryderi.  

Søk Prøysen-arbeidsstipend

«Prøysen 2014» ønsker å bidra til at det blir skapt ny kunst inspirert av Alf Prøysens forfatterskap. Stipendet skal ligge til grunn for et prosjekt som tenkes presentert under Prøysenpris-utdelingen i 2015. Prosjektet skal være uavhengig av genre, og videreføre arven etter Prøysen.  Prosjektet kan ta utgangspunkt i Prøysens eget verk, men det kan også være inspirert av det eller være i hans ånd. At prosjektet skal presenteres under prisutdelingen i 2015, forutsetter en karakter av framføring eller forestilling. 

Prosjektsøknad med prosjektbeskrivelse og budsjett må være levert Prøysen 2014 . Stipendet blir overrakt mottakeren 19. januar i Det Norske Teatret.

Søknader og spørsmål om stipendet sendes elektronisk til Prøysen 2014 ved Kultursjef i Ringsaker kommune, Asle Berteig:

innledes Prøysenåret, Prøysen 2014, med utdeling av Prøysenprisene på Det Norske Teatret. Prisene består av Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og Prøysens hederspris.

markeres Alf Prøysens hundreårsdag med åpning av det nye Prøysenhuset ved Prøysenstua, på Rudshøgda i Ringsaker. Dette markerer også åpningen av Prøysenfestivalen.  

avsluttes jubileumsåret med Festforestilling i Det Norske Teatret.

I tillegg til disse hovedarrangementene blir det et stort antall nasjonale, regionale og lokale arrangement i regi av landets ulike profesjonelle kulturinstitusjoner og amatørkulturinstitusjoner.

 

Foto: Johan Brun, brukt med tillatelse fra Prøysenhuset

Nytt Musikkforum: «SJANGERHELVETE!»

Hvilke konvensjoner må man forholde seg til i møte med musikksjangre? Og finnes det egentlig noe handlingsrom utenfor sjangrene?

Anne Danielsen vil snakke om forskjeller i verdier, kunstnerisk fokus, produksjonsidealer, lyttemåter og distribusjon mellom noen utvalgte sjangre på musikkfeltet, blant annet med bakgrunn i resultater fra forskningsprosjektet «Sky & Scene» ved Universitetet i Oslo. Guttorm Andreasen vil snakke om sin opplevelse av sjanger som både musikkformidler og utøver – hvilke «sjangerplikter» må oppfylles og hva skjer når reglene brytes?

Velkommen til et forum som belyser hva sjangerinndeling av musikk fører med seg av politiske, sosiologiske, estetiske, og formidlingsmessige konsekvenser! 

 

er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og er leder for forskningsprosjektet «Sky & Scene». Hun har publisert en rekke artikler om groove og musikkproduksjon, utgitt boka  og redigert antologien .

Nesten 110 TONO-millioner til låtskrivere

De avregnede midlene kommer fra vederlag TONO har innkrevd for konserter, radio og TV, musikk i kinofilmer, teater, revy, bruk av norsk musikk i utlandet, samt diverse mindre beløp som dreier seg om reguleringer og etteravregninger innen de ulike områdene.  

– Rundt regnet 65 millioner av den totale avregningen på 108,5 millioner kroner til TONO-rettighetshavere, mens det resterende går til rettighetspersoner tilknyttet våre søsterselskaper i utlandet. Vi er glade over å kunne avregne et så stort beløp fordi det betyr at musikk er høyt verdsatt og ettertraktet i samfunnet, sier medlemsdirektør i TONO, Christian Onshus. I tallene ligger også avregninger for mekaniske rettighetene, både fra det digitale og fysiske feltet, til norske rettighetshavere.  Dette avregnes av NCB på oppdrag for TONO, og utbetales sammen med TONOskvartalsavregninger til rettighetshavere i Norge.  Denne gangen beløp dette seg til 4,7 millioner kroner.

Fordelingen på avregningene mellom norske og utenlandske rettighetshavere varierer fra kvartal til kvartal, og er ingen presis temperaturmåler på fordelingen mellom bruk av henholdsvis norsk og utenlandsk musikk. Likevel, også denne kvartalsavregningen viser noen trender. Innen radio og TV er hovedtrenden at utenlandsandelen er høyere jo mer kommersiell profil kanalen har. Kanalene som i sterkest grad benytter norsk TONO-repertoar er NRK Folkemusikk, NRK Urørt, NRK TV Distrikt, NRK Jukebox, NRK Sami Radio, NRK Super (radio), samt P5-kanalene i Stavanger og Trondheim. 

I 2012 kunne TONO sette av totalt 370 millioner kroner til avregning til rettighetshavere i inn- og utland. 133 av disse gikk til rettighetshavere i TONO, og det øvrige til utlandet. Summen til avregning har økt jevnt og trutt fra år til år, og TONO forventer også at 2013 samlet sett vil medføre en økning fra 2012. 

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: Christian Onshus, medlemsdirektør: e-post: , mob. 995 81 480

Godt besøkt medlemsseminar

Ragnar Bjerkreim, styreleder i NOPA og styremedlem i TONO, ønsket alle velkommen og overlot ordet til TONOs styreformann Bendik Hoftseth, som appellerte til komponister og rettighetshavere  om igjen å ta styringen. Vi må være offensive, tenke nytt og i sterkere grad bli forstått som en positivt motivert gruppering i møte med teknologi og allmennhet. Han illustrerte dette humoristisk ved å endre det røde punktet i TONO-logoen til et grønt lys.

Under overskriften «Hvor er musikknæringen på vei?» redegjorde den svenske forskeren Linda Portnoff for økonomien i den svenske musikkindustrien, som omsetter for 6,3 milliarder svenske kroner. 1 milliard kommer fra eksport.

Konsulentselskapet Rambøll er i gang med et prosjekt tilsvarende det svenske, som Portnoff ledet. Rapporten, som presenteres våren 2014, skal kartlegge norsk musikkøkonomi. Rambølls Jon Martin Sjøvold redegjorde for prosjektet. TONOs direktør for onlineområdet, Inger Elise Mey, tok for seg streamingtematikken, og satte det hele i et historisk perspektiv og belyste noen problemstillinger. Herman Foss, også fra TONO, gikk deretter gjennom streamingavregningen i detalj, til stor interesse fra salen. Er åndsverksloven moden for en oppmyking? Paneldebatten, ledet av Martha Breen, inkluderte låtskriver og artist Ine Hoem, Nordgård-utvalgets leder Daniel Nordgård, TONOs adm.dir Cato Strøm, NRKs Per Ole Hagen (som gikk inn i panelet på plassen til Digit-utvalgets leder Torgeir Waterhouse, som var tvunget til å melde forfall), samt journalist og forfatter Jan Omdahl.   Strøm tok til orde for en modernisering, men understreket også at balansen mellom rettighetshavere på den ene siden og kommersielle tilbydere på den andre har gått i sistnevntes favør de siste 10 årene. Det var ikke Jan Omdahl enig i, men er like fullt opptatt av at rettighetshavere fortjener rettmessig betaling.  Ine Hoem høstet særlig stor anerkjennelse fra salen med utsagnet:

Philip Kruse,  forfatter av boken «Musikkforlaget – fra copyright til cash», holdt et foredrag om den norske musikkforlagsbransjen, og avsluttet med å overrekke TONO-prisen som «Årets Formidler til Leif A. Dramstad (t.v. på bildet) til stående applaus. 

Siste foredrag handlet om sosiale medier, og ble holdt av Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen fra BI. Kort oppsummert:  Vær aktiv, del kunnskap, vær raus, besvar spørsmål og kommentarer. Snakk MED publikummet ditt, ikke TIL. Er du åpen og tilgjengelig, blir du mer interessant for ditt publikum.

 Medlemsseminaret ble arrangert i samarbeid mellom TONO og gruppeforeningene NOPA, NKF og NMFF. Arrangementskomiteen har også inkludert det uorganiserte TONO-styremedlemmet Ine Hoem. Arrangementet var åpent for alle, og invitasjonen var offentliggjort tydelig i god tid i forveien, blant annet i organisasjonenes digitale kanaler, samt per e-post til 15 000 TONO-rettighetshavere. Det er et mål å arrangere tilsvarende seminar også neste høst. 

Leif A. Dramstad er “Årets formidler”

– Et formidabelt livsverk, kaller TONO-prisens jury det arbeidet Leif A. Dramstad har bidratt med for norsk

musikkforlagsbransje siden han ble ansatt som visergutt i Norsk Musikforlag A/S i 1959. Han var forlagssjef der fra 1988 frem til helt nylig, og har der utgitt om lag 200 nye verk i året. Han ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull i 2009 for sin livslange innsats for norsk musikk. Nå mottar han TONOs Formidlerpris, en pris han med egne ord setter minst like høyt: 

Det er en faglig svært kompetent jury som står bak tildelingen, med medlemmer fra Norsk Forening for komponister og tekstforfattere (NOPA), Norsk Komponistforening (NKF) samt Norsk Musikkforleggerforening (NMFF). * Prisen består av kr. 50 000,- samt et diplom utformet av Rune Mortensen. Prisen overrekkes Dramstad på TONOs medlemsseminar 8. oktober på UBC Konferansesenter på Ullevål Stadion.

  Ingrid Kindem – Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA)Kari Bremnes – Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA)Arvid Wam Solvang – Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA)Nils Henrik Aasheim –  Norsk Komponistforening (NKF)Lars Petter Hagen – Norsk Komponistforening (NKF)Jan Stefan Bengtsson – Norsk Musikkforleggerforening  (NMFF)

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: Leif Dramstad, forlagssjef i Norsk Musikforlag A/S. tlf. 23 00 20 10, e-post: Ingrid Kindem, Edvard-juryens leder, mob. 995 31 630, e-post: