955 TONO-medlemmer får stipend i 2022

TONO deler i år ut mer i stipender enn noen gang før – til flere enn noen gang før. Hele 17 102 500 kroner er nå fordelt til 604 søkere på TONO-stipendet og 351 søkere på Unge Talenter-stipendet.

 / 19/05/2022 /

TONO mottok i år totalt 1 866 søknader til TONO-stipendet og Unge Talenter-stipendet, og alle som søkte har i dag blitt informert per e-post om resultatet av stipendbehandlingen. Stipendene utbetales til stipendmottakerne 20. mai til de kontonumre søkerne oppga i sine søknader.

Stipendkomiteen har i sine vurderinger lagt til grunn de kriterier som er beskrevet på TONO.no, og som det ble informert om ved stipendutlysningen 8. mars.

TONO-stipendet

Det deles i år ut TONO-stipender for totalt 15 212 500 kroner. Som de to foregående år er stipendene blitt delt ut som individuelle stipender på 25 000 kroner. I år er imidlertid enkelte løftet opp til 50 000 kroner. Dette er et lite signal om at TONO-stipendet er på vei tilbake til normalen, og at det tas sikte på å dele ut stipender på de normale nivåene 100 000 kroner, 50 000 kroner og 25 000 kroner i 2023. Det er også gitt stipender på 12 500 kroner i enkelte tilfeller der flere har søkt om stipender til prosjekter som er helt eller delvis de samme for flere søkere.

Det er delt ut 15 stipender på kr 50 000, 568 stipender på kr 25 000 og 21 stipender på kr 12 500. Totalt 604 stipender på til sammen kr 15 212 500.

Unge talenter

Det deles i år totalt ut kr 1 890 000 kroner for stipendet Unge talenter. Her er det delt ut 27 stipender på kr 10 000 og 324 stipender på kr 5 000. Totalt 351 stipender på til sammen 1 890 000.

Her kan du se en liste over mottakerne av TONO-stipend i 2022 (pdf, åpner i eget vindu).
Her kan du se en liste over mottakerne av Unge Talenter-stipend i 2022 (pdf, åpner i eget vindu)

Klagefrist på tre uker

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren. Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.

Kulturelle midler  

TONO-stipendet finansieres av de kulturelle midlene slik de er beskrevet i §58 i TONOs vedtekter.
Der fastslås at det for hver rettighetshaver i TONO skal gjøres fradrag på inntil 1/10 av avregningene før fordelingen av det totale nettobeløp. De kulturelle midlene fordeles på 2/3 til nasjonale musikkulturelle formål gjennom NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne og de resterende 1/3 til stipender. Stipendandelen fordeles videre på 1/8 til Musikkforleggernes stipender og 7/8 til TONO-stipendet. Les mer om de kulturelle midlene her.

Stipendkomiteen

TONOs stipendkomite har i år bestått av Anne Hytta (NKF), Julian Skar (NKF), Tore Thomassen (NOPA), Tove Kragset (NOPA), Kaja Gunnufsen (uavhengig), Ole Børud (uavhengig) og Anthony W. Smith (MF).


Saken ble oppdatert 24. mai med det totale antallet søknader.