TONO i tall 2022

Kort og godt om TONO - 2022

Omsetningsfordeling i 2022

TONO hadde i 2022 en brutto omsetning på kr 864 624 850.

Dette er en økning på 2,45 % sammenliknet med 2021. Resultat til fordeling etter fradrag på 2 % til Det norske komponistfond, tap og adm. kostnader var kr 717 348 479, en reduksjon på kr 20 160 236 fra 2021. Kostnadsprosenten for hele virksomheten var i 2022 på 12,77 %.

 

Årlig utvikling innen noen inntekstområder
// tall i millioner kroner

 

Avregninger til og fra utlandet

TONO har gjensidighetsavtaler med søsterselskaper i en lang rekke land i alle verdensdeler. Gjensidighetsavtalene innebærer at TONO forvalter de øvrige selskapers repertoar i Norge, og omvendt.

 

Utvikling omsetning og kostnader

// 2020-2022

Inntektsutvikling

// 2013-2022

 

Resultatsutvikling

// 2013-2022