Avregning

Utland

07/04/2014

TONO har søsterselskaper rundt om i hele verden som, gjennom vår gjensidighetsavtale, skal sørge for å avregne fremføringer til våre medlemmer når verk fremføres i deres territorium. Selskapene har ulike fordelingsregler og praksis. Mange selskaper avregner for alle konserter hvor det er innkrevd og mottatt vederlag. Andre selskaper foretar i stedet en form for «sampling»,…

Radio- og TV-avregning

07/04/2014

TONO mottar rapporter direkte fra radio- og TV-kanalene. Du trenger altså ikke å rapportere dette til oss selv. I norsk kringkasting inngår alle NRKs riks- og distrikts-kanaler på radio og TV, TV Norge, samt TV2-kanalene TV2, TV2 Humor, TV2 Zebra, TV2 Livsstil. Det avregnes også for andre norske radiokanaler, som f.eks P4, Radio Norge og…

Urfremføring

07/04/2014

Alle nye verk som oppfyller kriteriene for urfremføring blir automatisk tildelt en spesiell kode ved verksanmeldelse i TONO. Denne koden trigges første gang verket velges til fremføring, og avregnes i en egen urfremføringsavregning som finner sted i desember året etter selve fremføringen. For å kvalifisere til urfremføring, må verkets første fremføring ha funnet sted i…

Konserter

07/04/2014

TONO avregner konserter i september/oktober året etter at selve fremføringen fant sted. Spilte du konsert i fjor, vil du altså få avregning i år.   Rapportering av konserter Vi er avhengig av å få inn musikkrapporter for å kunne sende ut avregning. I utgangspunktet er det konsertarrangøren som er ansvarlig for å sende inn rapporter,…