Avregning

Utland

07/04/2014

TONO har søsterselskaper rundt om i hele verden som, gjennom vår gjensidighetsavtale, skal sørge for å avregne fremføringer til våre medlemmer når verk fremføres i deres territorium. Selskapene har ulike fordelingsregler og praksis. Mange selskaper avregner for alle konserter hvor det er innkrevd og mottatt vederlag. Andre selskaper foretar i stedet en form for «sampling», […]