Ber EU stanse buy outs i amerikanske VOD-tjenester

Europeiske komponister og sangtekstforfattere ber EU om å stanse påtvungne frikjøpsavtaler («buy outs») i video on demand-tjenester baserte i USA.

 / 15/12/2022 /

Nylig møtte europeiske låtskrivere og komponister medlemmene av Europaparlamentet for å si fra om sine bekymringer over det økende fenomenet med frikjøps- og «work for hire»-avtaler som pålegges dem av de store video on demand-tjenestene som er basert utenfor EU.

Det er organisasjonene GESAC, de kollektive forvaltningsorganisasjonenes talerør i Brussel, og ECSA, en organisasjon for komponister og låtskrivere, som nå krever at EU tar grep for å stanse denne praksisen.

Mister muligheten til å motta vederlagsinntekter

Frikjøpsavtaler tvinger komponister til å si fra seg opphavsrettsinntekter helt eller delvis. Dermed mister de muligheten til å motta fremtidige vederlagsinntekter for bruken av arbeidet deres i filmer som produseres av VOD-tjenester utenfor EU. De mister også utøvelsen av sine moralske rettigheter, og eierskapet til sitt arbeidet i de tilfeller hvor «work made for hire»-avtaler benyttes.

– De som skaper musikken i filmer skal ha rett til å få en del av all den fremtidige verdiskapingen i slike produksjoner. Det er ekstremt urettferdig overfor opphaverne om bare produsenten skal tjene penger gjennom hele musikkverkets livsløp. Det er avgjørende at det kommer på plass regelverk i Europa som gjør at europeiske musikkskapere ikke må tvinges inn i avtaler etter amerikansk tradisjon, der rettigheter kjøpes ut, sier Inger Elise Mey i TONO. Hun er leder for Online Media, men representerer også TONO i en ekspertgruppe i GESAC som jobber med opphavsrettslige problemstillinger, deriblant buy out-problematikk.

TONO har tidligere også skrevet om buy outs:
https://www.tono.no/opphavsrett-til-salgs/
https://www.tono.no/filmkomponister-under-press/
https://www.tono.no/kollektiv-forvaltning-til-fordel-for-bade-musikkskapere-og-brukere/

Det er ekstremt urettferdig overfor opphaverne om bare produsenten skal tjene penger gjennom hele musikkverkets livsløp. Det er avgjørende at det kommer på plass regelverk i Europa som gjør at europeiske musikkskapere ikke må tvinges inn i avtaler etter amerikansk tradisjon, der rettigheter kjøpes ut, sier avdelingsdirektør for Online Media, Inger Elise Mey.

Voksende fenomen

Véronique Desbrosses, er daglig leder i Gesac, de kollektive forvaltningsorganisasjonenes talerør i Brussel, som bak kravet overfor EU sammen med ECSA.

– Frikjøpsavtaler som påtvinges komponister av VOD-plattformer har blitt et økende fenomen. Dette henger sammen med at USA-baserte tjenester dominerer markedet, og tar med denne skadelige praksisen til Europa. For å omgå kravet om rettferdig kompensasjon i Europa, støtter USA-baserte VOD-plattformer seg på amerikanske lover og jurisdiksjonen til amerikanske domstoler. Inngripen fra EUs beslutningstakere er helt nødvendig for å få slutt på denne urettferdigheten og sikre at regler for det indre marked blir brukt på alle aktører, sier Véronique Desbrosses, som er daglig leder i Gesac, de kollektive forvaltningsorganisasjonenes talerør i Brussel.

Et spørsmål om rettferdighet

Organisasjonen ECSA, en paraply for komponistorganisasjoner, reagerer også sterkt på praksisen.

– Dette er et spørsmål om rettferdighet ettersom det er svært vanskelig for slike komponister å nekte å gå inn i slike frikjøpsavtaler på grunn av risikoen for å bli svartelistet. Alternativene er enten å akseptere vilkårene i en kontrakt, uansett hvor skadelige de er. De gir dermed bort vederlagene de burde ha rett til å motta eller mister muligheten til å jobbe på et prosjekt for en populær og dominerende VOD-plattform og risikere å aldri jobbe for dem igjen.  Vi trenger regler for hele EU for å sikre rettferdighet og skape reelle valg for skapere», sier Helienne Lindvall, president for organisasjonen ECSA.

Manel Santisteban, en prisvinnende spansk TV- og filmkomponist uttaler seg også i forbindelse med kampanjen.

– Mine kolleger og jeg er hver dag vitne til frikjøpskontraktene som kreves av USA-baserte VOD-plattformer, og som fratar oss rettighetene og vederlagene vi fortjener. I et globalt audiovisuelt marked er vederlag fra forskjellige land stadig viktigere for å få en rettferdig andel av suksessene til verkene våre. Europeiske beslutningstakere har en plikt til å forhindre frikjøpskontrakter og sikre at passende og forholdsmessig godtgjørelse blir en realitet for europeiske komponister, sier han.

Saken er omtalt i en rekke bransjemedier internasjonalt:
https://www.digitalmusicnews.com/2022/11/07/gesac-ecsa-eu-lobbying-vod-platforms/
https://creativeindustriesnews.com/2022/11/gesac-and-ecsa-ask-the-eu-to-end-the-practice-of-buy-out-and-work-made-for-hire-contracts-from-vod-platforms/
https://rightstech.com/2022/11/gesac-ecsa-lobby-to-end-vod-platforms-buy-out-practices/