Avregning

Hvorfor er minuttverdien høyere på P1 enn P3?

18/03/2014

NRKs radiokanaler avregnes utfra en fordelingsprosent (faktor), som blant annet tar hensyn til de ulike kanalenes lyttertall. I tillegg vil antall fremførte musikkminutter per kanal og år, samt andelen levende fremføringer per kanal og år, påvirke den endelige minuttverdien for hver enkelt radiokanal.

Hvor mye får jeg for en konsert?

Her er en redegjørelse for hvordan TONO regner ut konsertavregninger for ulike type konserter. OBS! Navnene som benyttes som eksempel er fiktive, og benyttes kun for å illustrere det hele så enkelt som mulig.  Vederlagsbestemt pulje Med unntak av svært store konserter der konsertarrangøren betaler enkeltvederlag til TONO på minst 25 000 kroner, er avregningen av […]