De tre NRK-kanalene tildeles et like stort fordelingsbeløp. Antall fremførte minutter totalt per kanal og andelen egenproduserte fremføringer i forhold til standardfremføringer varierer, og skaper ulik minuttverdi for kanalene.