De tre NRK-kanalene tildeles et like stort fordelingsbeløp. Antall fremførte minutter totalt per kanal og andelen levende fremføringer i forhold til mekaniske fremføringer varierer, og skaper ulik minuttverdi for kanalene.