Hva er forskjellen på levende og mekaniske fremføringer på radio/TV?

Levende fremføringer innebærer at musikkverket fremføres levende. På tv-området vil utøveren ses synge/spille på skjermen. På radio kan det være at utøveren fremfører musikkverket direkte i studio eller at det er en direkte overføring av en konsert. Det kan også være opptak så lenge det er første gang det sendes.

Det er kun den første kringkastingen av en levende fremføring som vil bli avregnet i denne kategorien.  Eventuelle repriser avregnes som mekaniske fremføringer.

Alle øvrige fremføringer på radio/tv avregnes som mekaniske fremføringer.