Medlemskap i TONO

Må jeg betale moms av TONO-utbetalingene?

24/02/2023

Nei, er du et TONO-medlem som har momspliktig virksomhet, for eksempel i et AS, så trenger du ikke å betale inn mva av TONO-utbetalingene dine. Dette har tre årsaker: 1. Forsikring fra Skatteetaten om at de ikke vil foreta ettersyn mens de utarbeider nytt mva-regelverk Skatteetaten kunngjorde 23. desember i 2021 at de var i […]

Kan jeg flytte medlemskapet mitt til et av deres søsterselskap i utlandet?

31/01/2023

Det er mulig å søke om overføring av ditt medlemskap til ett av våre søsterselskap i utlandet. Søknad må sendes skriftlig til medlem@tono.no med informasjon om hvilket selskap man ønsker medlemskap hos. Når trer overføringen i kraft? Dersom du søker mellom 1. april og 30. september vil dato for overføring settes til 1. januar påfølgende […]

Kan jeg være medlem av TONO samtidig som jeg er medlem av et av TONOs søsterselskap i utlandet?

Det er mulig å inngå et splittmedlemskap der du er medlem av to fremføringsselskap samtidig, men da for ulike territorier. Eks: ASCAP for USA og TONO for resten av verden. Søknad må sendes skriftlig til medlem@tono.no med informasjon om hvilket søsterselskap du ønsker bli medlem i og hvilket/hvilke territorier du ønsker at de skal forvalte. […]

Hvordan avslutter jeg mitt medlemskap i TONO?

Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemskap i TONO må du sende skriftlig oppsigelse til medlem@tono.no. Medlemskapet opphører seks måneder etter at du har sendt oppsigelsen, dog ikke før utgangen av kalenderåret. Styret kan vedta å forkorte fristen i det enkelte tilfelle. Eks. 1: Du sender oppsigelse 5. juli 2023. Medlemskapet opphører 1. januar 2025. […]

Finnes det opphavsrettslige særregler for joik i tråd med samisk tradisjon?

08/11/2021

Ja, TONO har særregler for opphavsrett til personlig joik i TONOs forvaltning Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler, konvensjoner og forskrifter. Den som skaper et åndsverk, eier dette fullt og helt. […]

Hva er opphavsrett?

26/05/2021

Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler, konvensjoner og forskrifter. Opphavsrettigheten kan deles i to kategorier: Økonomiske rettigheter og ideelle rettigheter. De økonomiske rettighetene sikrer deg som opphaver et rettmessig vederlag når […]

Kan TONO hjelpe meg ved tvister?

04/04/2014

Nei. TONO er ingen juridisk instans og har ikke myndighet til å avgjøre tvister mellom to parter i saker som gjelder eksempelvis plagiat og lignende opphavsrettstvister. Vi må være nøytrale når det dreier seg om tvister mellom rettighetshavere, og tvister mellom forlag og opphavere, da vi forvalter rettigheter for begge parter. Dette gjelder også selv […]

Hva er forskjellen på TONO og Gramo, og kan jeg være med begge steder?

03/04/2014

TONO avregner vederlag for offentlige fremføringer og utgivelser til komponister, tekstforfattere og musikkforlag. GRAMO gjør det samme for innspilt musikk, men til utøvere og plateselskaper.  Dette er i utgangspunktet ulike yrkesgrupper, med vern i ulike områder innen opphavsretten. Dersom du er en utøver som også skriver din musikk selv, er det naturlig at du er […]

Hva koster det å være med i TONO?

21/03/2014

Det koster ingenting å melde seg inn i TONO, og heller ikke å være medlem i TONO. Vi innkrever og utbetaler vederlag non-profit, men trekker en administrasjonsprosent pr år før avregningene utbetales.

Hva innebærer det at jeg er medlem i TONO?

Når du inngår en forvaltningsavtale med TONO, vil TONO/NCB forvalte dine økonomiske rettigheter i forbindelse med offentlige fremføringer og lydfestinger av dine musikkverk i stedet for at du gjør det selv. TONO sørger for at du får betalt når musikken brukes i offentlig sammenheng (konserter, radio/TV etc.) gjennom avtaler med de forskjellige musikkbrukerne, som er […]