Hva innebærer det at jeg er medlem i TONO?

Når du inngår en forvaltningsavtale med TONO, vil TONO/NCB forvalte dine økonomiske rettigheter i forbindelse med offentlige fremføringer og lydfestinger av dine musikkverk i stedet for at du gjør det selv.

TONO sørger for at du får betalt når musikken brukes i offentlig sammenheng (konserter, radio/TV etc.) gjennom avtaler med de forskjellige musikkbrukerne, som er TONOs kunder.

Lydfestingene (innspillinger brukt på f.eks. CD, film, digitale medier) forvaltes av NCB.

 

for medlemmer

Finnes det opphavsrettslige særregler for joik i tråd med samisk tradisjon?

Ja, TONO har særregler for opphavsrett til personlig joik i TONOs forvaltning Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler, konvensjoner og forskrifter. Den som skaper et åndsverk, eier dette fullt og helt.…
Les svaret i ny fane

Må man ha TONO-lisens for å laste opp private videoer av fra for eksempel bryllup, bursdag eller skoleavslutning til Facebook / YouTube?

Nei. TONO har avtaler med både Facebook og YouTube som dekker denne bruken. Det er viktig å merke seg at dette gjelder enkeltpersoner og ikke organisasjoner, selskaper, kor, korps etc. TONOs avtaler med Facebook og Youtube dekker fremføring -og synkroniseringslisens og gjelder som tidligere nevnt kun for enkeltpersoner.
Les svaret i ny fane

Hva er geo-blocking?

Med geo-blocking kan man begrense en videoproduksjon for visning i enkelte territorier, som for eksempel Norden. Ved å begrense en produksjon for visning til kun det nordiske territoriet, så vil det gjøre lisensieringsprosessen enklere og i mange tilfeller også billigere for produsenten. I denne sammenheng gjør vi oppmerksom på at TONO kan gi tillatelse til…
Les svaret i ny fane

Kan man legger ut videoer med musikk i private grupper på Facebook uten lisenser fra plateselskap/TONO?

Private grupper på Facebook, selv om de er lukkede, er per definisjon nettbasert bruk. Altså helt likt som all annen type bruk på Internett. I denne type produksjoner så må innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, mens synkronisering -og fremføringsrettigheter klareres med TONOs Online Media avdeling.
Les svaret i ny fane

Hvorfor fjerner Facebook / YouTube lyden på videoer når det spilles musikk?

Dette skyldes mest sannsynlig at Facebook / YouTube finner en ulisensiert produksjon, altså at innspillingen ikke er klarert med eier av innspillingen som er benyttet (plateselskap/artist) eller TONO. Det er altså viktig å huske på å alltid klarere innspillingsrettigheter med eier og TONO i forkant av publisering på Facebook / YouTube.  
Les svaret i ny fane

Bandet mitt skal strømme en konsert direkte på Facebook / YouTube. Hvilke typer lisenser trenger vi?

Ved en direktestrømming av en konsert så er det ikke nødvendig med en synkroniseringslisens fra TONO. Ved en samtidig og uendret strømming av en konsert  (med ingen tilgjengeliggjøring i etterkant) så lages det verken en midlertidig eller permanent kopi av produksjonen, derfor vil det heller ikke være noe synkroniseringslisens forbundet med en slik type lisens.…
Les svaret i ny fane

Noen vil bruke musikken min i en bedriftspresentasjon av sitt firma / butikk etc. på Facebook /YouTube. Hvem lisenser dette?

En bedriftspresentasjon for ekstern visning er per definisjon reklame. Du som opphaver, eller ditt musikkforlag, må selv forhandle synkroniseringslisens med bedriften. TONO utsteder lisens for fremføringsrettighetene. Vi gjør oppmerksom på at dersom det benyttes innspilt musikk i slike produksjoner, så må innspillingsrettighetene klareres av de som eier disse. Se innspillingsrettigheter for mer informasjon.
Les svaret i ny fane

Hvilke typer produksjoner lisensierer NCB?

NCB lisensierer TV-produksjoner, TV-drama (kringkasting i Norden), dokumentarer uten kinodistribusjon og kortfilmer uten kinodistribusjon laget av profesjonelle audiovisuelle produsenter. NCB lisensierer også DVDer, CDer, LPer og andre produksjoner som utgis i fysisk format.
Les svaret i ny fane

En billedkunstner vil bruke musikken min i en videoinstallasjon for publisering på Internett. Hvem lisensierer dette?

For slike produksjoner lisensierer TONO både synkronisering og fremførings. Vi gjør oppmerksom på at dersom det benyttes innspilt musikk i slike produksjoner, så må innspillingsrettighetene klareres av de som eier disse. Se innspillingsrettigheter for mer informasjon. Det er viktig å merke seg at dersom videoinstallasjonen kun skal brukes i museet (altså ikke publisering på Internett),…
Les svaret i ny fane

Noen vil bruke musikken min i en film om et firma / opplæringsvideo for nye ansatte. Videoen skal publiseres på bedriftens intranett. Hvem lisensierer dette?

For produksjoner med intern visning lisensierer TONO både synkronisering og fremføring. Vi gjør oppmerksom på at dersom det benyttes innspilt musikk i slike produksjoner, så må innspillingsrettighetene klareres av de som eier disse. Se innspillingsrettigheter for mer informasjon.
Les svaret i ny fane

Noen vil bruke musikken min i en video om en ideell organisasjons arbeid. Hvem lisensierer dette?

For videoproduksjoner som gir en presentasjon av arbeidet i den ideelle organisasjonen deres, må opphaver gi sitt samtykke. Innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, synkroniseringsrettigheter med opphaver eller musikkforlag og fremføringsrettigheter med TONOs Online Media avdeling.
Les svaret i ny fane

Noen vil bruke musikken min i en film om en bedrift. Hvem lisensierer dette?

For videoproduksjoner som presenterer bedriften din, må opphaver gi sitt samtykke. Innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, synkroniseringsrettigheter med opphaver eller musikkforlag og fremføringsrettigheter med TONOs Online Media avdeling.
Les svaret i ny fane

Noen vil bruke musikken min i en reklamefilm. Hvem lisensierer dette?

For videoproduksjoner med musikkverk som fremmer et produkt eller en tjeneste (enten det er kommersielt eller ikke-kommersielt) for salgsfremmende formål må opphaver gi sitt samtykke. Innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, synkroniseringsrettigheter med opphaver(e) eller musikkforlag og fremføringsrettigheter med TONOs Online Media avdeling.
Les svaret i ny fane

Hvordan krediteres musikkens rettighetshavere i en AV-produksjon?

Musikk brukt i en videoproduksjon kan krediteres i rulleteksten. Den må da inneholde følgende informasjon: Tittel på musikkverk Navn på låtskrivere Plateselskap Musikkforlag
Les svaret i ny fane

Hvor kan jeg finne informasjon om plateselskap og/eller informasjon om låtskrivere knyttet til en innspilling?

TONO forvalter ikke innspillingsrettigheter, og har derfor ingen nøyaktig informasjon vedrørende dette. Likevel, denne informasjonen skal være tilgjengelig i strømmetjenester som for eksempel Spotify og iTunes: Høyreklikk på sangen som du ønsker informasjon om og klikk så på «Show credits».
Les svaret i ny fane

Hva er innspillingsrettigheter?

Med innspillingsrettigheter menes eierskap til en konkret innspilling av et verk. I blant brukes også begrepene masterrettigheter og mastereier. Innspillingen eies ofte av de som har finansiert den. Det er som regel et plateselskap, en artist eller et band. Hvis du spiller inn musikk du har skrevet selv, enten med eget utstyr, eller leier et…
Les svaret i ny fane

Hva er synkronisering?

Å legge musikk til et levende bilde eller stillbilde krever en egen lisens. En slik sammenstilling av lyd og bilde kalles en synkronisering. Eksempler på dette kan være en vlog eller en videosnutt med musikk, et konsertopptak eller videoreportasje. Når din musikk brukes i en synkronisering har du som opphaver/rettighetshaver krav på et rettmessig vederlag…
Les svaret i ny fane

Hva er opphavsrett?

Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler, konvensjoner og forskrifter. Opphavsrettigheten kan deles i to kategorier: Økonomiske rettigheter og ideelle rettigheter. De økonomiske rettighetene sikrer deg som opphaver et rettmessig vederlag når…
Les svaret i ny fane

Teatermusikk – nyskrevet og/eller eksisterende

TONO har en generell avtale med Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), som dekker fremføringer av nyskrevet og eksisterende musikk til teateroppsetninger i regi av NTOs medlemmer. Avtalen mellom NTO og TONO dekker retten til fremføring og retten til vederlag for fremføring av de verk TONO forvalter. Fra 1. januar 2020 bortfaller bestemmelsen om at 50…
Les svaret i ny fane

Kunder og utøvere i subsidiert pulje

Hva er subsidierte konserter? Dette er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler. Den subsidierte puljen er primært til partiturmusikk eller annen musikk som i komposisjonsteknisk forstand rekker ut over de mest enkle musikkformer. At puljen ”subsidieres” betyr at puljebeløpet blir tilført fordelingsmidler…
Les svaret i ny fane

Søknadsskjema for musikkforlag

HER finner du søknad om forvaltningskontrakt med TONO for musikkforlag.
Les svaret i ny fane

Søknadsskjema for egenforvaltning av produksjonsmusikk (Library music)

HER finner du kriterier og søknadsskjema for egenforvaltning av produksjonsmusikk. Les gjennom dokumentet nøye. Ferdig utfylt skjema sendes til medlem@tono.no
Les svaret i ny fane

Kan jeg egenforvalte produksjonsmusikk (Library music)?

Fra og med januar 2016 tilbyr TONO sine medlemmer egenforvaltning av produksjonsmusikk (også kalt Library Music). Egenforvaltningen gjelder på de mekaniske rettighetsområdene synkronisering og kopiering. Dette betyr at våre medlemmer selv kan forhandle pris med produksjonsselskaper som benytter seg av biblioteker med musikkverk som er spesiallaget for film, TV, radio og reklame. Produksjonsmusikk spres ikke…
Les svaret i ny fane

Hvordan avregner TONO vederlag på ulike områder?

Lurer du på hvordan vederlaget beregnes på de ulike fremføringsområdene? Her kan du lese om TONOs avregningsregler.
Les svaret i ny fane

Søknadsskjema for opphavere

Dersom du ikke har mulighet for å sende inn søknaden ELEKTRONISK, kan du laste ned søknaden i .pdf-format HER. Skjemaet må fylles ut, undertegnes og sendes inn enten pr. brevpost eller scannes inn og sendes på e-post til MEDLEM@TONO.NO.
Les svaret i ny fane

Skal jeg sende inn dokumentasjon?

Nei, i utgangspunktet trenger du ikke å sende inn dokumentasjon for verkene som anmeldes. TONO har en stikkprøveordning der et utvalg verk rutinemessig blir plukket ut, og hvor det blir sendt et krav om å ettersende verksdokumentasjon på de utvalgte verkene. Denne ordningen er opprettet for å sikre at anmeldte verker har verkshøyde i henhold…
Les svaret i ny fane

Anmeldelsesskjema for musikkforlag

Her finner du ANMELDELSESSKJEMA FOR ORIGINALFORLAG for nedlasting i .pdf-format. Gjelder anmeldelsen en subforlegging, må du bruke DETTE SKJEMAET. Du kan enten scanne det inn og sende til oss på VERK@TONO.NO, eller i posten.
Les svaret i ny fane

Konsertrapport

Her finner du skjemaet for RAPPORTERING AV KONSERTER. Du kan enten scanne det inn og sende det til MARKED@TONO.NO, eller sende det til oss i posten.
Les svaret i ny fane

Anmeldelsesskjema for opphavere

Her kan du laste ned ANMELDELSESSKJEMA FOR OPPHAVERE i .pdf-format. Dette kan du enten sende til oss per brevpost eller scanne inn og sende på e-post til VERK@TONO.NO. Husk å signere skjemaet før du sender det til oss!
Les svaret i ny fane

Hvordan registreres og beregnes urfremføringstillegget?

Alle nye registrerte verk som oppfyller kriteriene for urfremføring, blir automatisk tildelt en spesiell kode ved verksanmeldelsen. Denne koden trigges første gang verket velges til fremføring og avregnes i en egen urfremføringsavregning, og denne finner sted i desember året etter selve fremføringen. Du trenger derfor ikke å registrere urfremføringen separat. Beregningen av urfremføringstillegget tar utgangspunkt…
Les svaret i ny fane

Trommisen i bandet har sluttet. Kan jeg overføre hans prosenter i verket til oss andre?

Ønsker man å fjerne rettighetshavere fra verk som allerede er registrert i TONO, kreves skriftlig samtykke. Det er viktig å skille på utøvere og opphavere, og huske på at man skal registrere de faktiske rettighetshaverne, altså de som har medvirket til å lage tekst/musikk, på hvert verk. Dersom en rettighetshaver slutter i et band, opphører…
Les svaret i ny fane

Kan TONO hjelpe meg ved tvister?

Nei. TONO er ingen juridisk instans og har ikke myndighet til å avgjøre tvister mellom to parter i saker som gjelder eksempelvis plagiat og lignende opphavsrettstvister. Vi må være nøytrale når det dreier seg om tvister mellom rettighetshavere, og tvister mellom forlag og opphavere, da vi forvalter rettigheter for begge parter. Dette gjelder også selv…
Les svaret i ny fane

Rapportering og avregning fra YouTube

YouTube bruker systemer som automatisk gjenkjenner det meste av utgitt musikk sammen med de metadata som registreres sammen med opplasting av ikke utgitt musikk for å identifisere rettighetshavere. Laster du opp en video selv, er det derfor viktig at du registrerer riktig tittel, alle rettighetshavere i verket, ISRC-koder osv. Husk også at verket må være…
Les svaret i ny fane

Hva er forskjellen på TONO og Gramo, og kan jeg være med begge steder?

TONO avregner vederlag for offentlige fremføringer og utgivelser til komponister, tekstforfattere og musikkforlag. GRAMO gjør det samme for innspilt musikk, men til utøvere og plateselskaper.  Dette er i utgangspunktet ulike yrkesgrupper, med vern i ulike områder innen opphavsretten. Dersom du er en utøver som også skriver din musikk selv, er det naturlig at du er…
Les svaret i ny fane

Hva betyr det at et verk er fritt?

Ifølge norsk lov om opphavsrett, er vernetiden for åndsverk 70 år etter opphaverens død. Etter dette faller verket i det fri, hvilket betyr at du fritt kan bruke verket uten spesielle tillatelser. Åndsverkloven finner du HER.
Les svaret i ny fane

Hva koster det å være med i TONO?

Det koster ingenting å melde seg inn i TONO, og heller ikke å være medlem i TONO. Vi innkrever og utbetaler vederlag non-profit, men trekker en administrasjonsprosent pr år før avregningene utbetales.
Les svaret i ny fane

Hva innebærer det at jeg er medlem i TONO?

Når du inngår en forvaltningsavtale med TONO, vil TONO/NCB forvalte dine økonomiske rettigheter i forbindelse med offentlige fremføringer og lydfestinger av dine musikkverk i stedet for at du gjør det selv. TONO sørger for at du får betalt når musikken brukes i offentlig sammenheng (konserter, radio/TV etc.) gjennom avtaler med de forskjellige musikkbrukerne, som er…
Les svaret i ny fane

Hva er forskjellen på TONO og NCB?

TONO forvalter dine økonomiske rettigheter i forbindelse med offentlige fremføringer av dine musikkverk. Det betyr at det er TONO som sørger for at du får betalt når verkene dine blir spilt på konsert, radio og TV. NCB forvalter dine økonomiske rettigheter i forbindelse med lydfestingen av dine musikkverk. Det er NCB som avregner de såkalte…
Les svaret i ny fane

Jeg har fått forskudd fra mitt forlag. Hvordan registreres dette?

Forlaget må sende inn en såkalt transporterklæring, eller økonomisk fullmakt, til TONO. I denne skal det fremgå om forskuddet gjelder inntekter av f.eks. platesalg, eller om det også gjelder fremføringsvederlag samt om det er en generell transporterklæring eller om den kun gjelder noen av dine verk. Når vi har registrert det, vil de prosentandeler som…
Les svaret i ny fane

Hvor stor andel i mitt verk kan et musikkforlag få?

Prosentandelen til forlaget er maksimalt 33,33% av fremføring og maksimalt 50% av lydfesting. Det vanligste er imidlertid 33,33% av begge typer vederlag. Dette gjelder i originalforlagte territorier, dvs i territorier hvor en eventuell subforlagsavtale ikke gjør seg gjeldende. Har forlaget overdratt rettighetene videre til et subforlag for et bestemt territorium, forhøyes den totale forlagsandelen i…
Les svaret i ny fane

Hva er og gjør et musikkforlag?

Et musikkforlag kan hjelpe en opphaver med å markedsføre og få fremført verk gjennom f.eks. promotering og nettverk – ofte både i Norge og i utlandet. Besøk gjerne nettsiden til  MUSIKKFORLEGGERNE for mer informasjon.
Les svaret i ny fane

Gir TONO juridisk veiledning til min forlagskontrakt?

Nei. Opphavere og forlag er likestilte i TONO, og vi kan på generelt grunnlag ikke gi noen bistand ved en avtale mellom disse. Derimot kan vi forklare hva din kontrakt vil innebære i forhold til avregning fra TONO/NCB.
Les svaret i ny fane

Hvordan starter jeg mitt eget musikkforlag?

Ta kontakt med MUSIKKFORLEGGERNE. De kan hjelpe deg med dette. Du kan søke medlemskap i TONO for ditt forlag ved å fylle ut eget SØKNADSSKJEMA. For musikkforlag gjelder følgende betingelser: Forlaget må ha avtale med minst en opphaver i et musikkverk som er utgitt. Kopi av forlagskontrakten for dette verket skal legges ved søknaden. Det skal…
Les svaret i ny fane

Kan jeg bruke noen takter fra et annet verk?

Dersom det handler om et vernet verk, må du innhente tillatelse fra originalverkets rettighetshavere på forhånd. TONO hjelper deg gjerne med å finne frem til hvem du må kontakte for dette. Er verket ikke lenger opphavsrettslig vernet, dvs. at opprinnelige opphavere har vært døde lengre enn 70 år, kan du fritt bruke materialet. Hvis du…
Les svaret i ny fane

Trekker TONO skatt på avregningen?

Nei. I ligningsloven fremkommer det at «honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk» er innberetningspliktig, men TONO er ikke trekkpliktig. Det betyr at TONO kan utbetale avregnet beløp til rettighetshavere uten å trekke skatt, men er pålagt å innberette til myndighetene hvor mye som er avregnet til den enkelte mottaker. For…
Les svaret i ny fane

Når får jeg avregning for min konsert?

Konserter avregnes en gang per år, på høsten (september/oktober). Denne avregningen inneholder konserter fra hele kalenderåret (1. januar-31. desember) fra året før. Spilte du konserter i fjor, avregnes de i år. Spilte du i år, avregnes de neste år.
Les svaret i ny fane

Hvor mye får jeg for en avspilling på radio?

Det går ikke å svare eksakt på dette, da minuttverdien varierer på de ulike kanalene – også innenfor samme kringkaster. Avregningen blir også styrt av hva slags fremføringstype det gjelder – mer info HER. Først når alle fremføringer for den gjeldende avregningsperioden er registrert, kan minuttverdien beregnes. Dette betyr at TONOs minuttverdier for et gitt…
Les svaret i ny fane

Spilling i utlandet

Dersom musikken din blir fremført på radio/TV i utlandet, trenger du ikke å rapportere dette til oss da dette går gjennom vår gjensidighetsavtale med søsterselskapene rundt om i verden. Du bør være obs på at mange av TONO-selskapene bruker såkalt «sampling», som i dette tilfellet betyr at de mottar spillelister for TV/radio for noen uker…
Les svaret i ny fane

Kan jeg gi fra meg et verk gratis når jeg er TONO-medlem?

Når du inngår en forvaltningsavtale med TONO, overlater du som opphaver til TONO å forvalte dine fremføringsrettigheter og lydfestingsrettigheter i stedet for at du gjør det selv. Du er da forpliktet til å følge forvaltningskontrakten og dens gjeldende regler (§2 og 5). Man kan i utgangspunktet ikke godkjenne gratis bruk av egne verk i for…
Les svaret i ny fane

Hvordan beskytter jeg mine verk mot plagiering?

Åndsverkloven beskytter opphaverens ideelle og økonomiske rettigheter i sine verk. Hvis du er redd for at musikken din skal bli plagiert, bør du sørge for å kunne dokumentere at du laget musikken først. En måte å gjøre dette på er å sende noter/opptak rekommandert til deg selv. Postens datostempel er en bekreftelse av dato, så…
Les svaret i ny fane

Kan jeg søke TONO om tillatelse til å arrangere eller oversette et verk?

Nei. Du må få tillatelse fra opprinnelig rettighetshaver til å skape din egen versjon av en annens verk. En slik tillatelse innebærer imidlertid ikke automatisk at du som arrangør eller oversetter får en andel av vederlaget som TONO/NCB avregner. Det skal klart fremgå av tillatelsen at du er tildelt slik andel. TONO kan være behjelpelig…
Les svaret i ny fane

Hvordan fordeles prosenter mellom opphaverne i et verk?

Opphavere kan fritt avtale en fordeling som anmeldes til TONO. Angir man en avtalt fordeling i verkanmeldelsen, vil den fordelingen gjelde uavhengig av hvilken rolle rettighetshaveren har i verket. Merk at verksanmeldelsen skal gjenspeile hvem som har skrevet musikk og tekst til et verk, ikke hvem som er utøvere når verket fremføres eller utgis. Selv…
Les svaret i ny fane

Hvorfor må jeg anmelde verk til TONO?

TONO bruker dine verksanmeldelser som grunnlag for avregning. For at vi skal kunne avregne og utbetale vederlag for din musikk, må du sende inn verksanmeldelse for alle dine verk via TONOS WEBTJENESTER. En verksanmeldelse bør gjøres senest i forbindelse med fremføring eller utgivelse, og skal inneholde informasjon om verkets rettighetshavere og deres innbyrdes prosentfordeling. Du…
Les svaret i ny fane

Hva menes med et verk?

Et verk er i TONO-sammenheng et musikkstykke eller en låt. Hvis du selv har medvirket som komponist, tekstforfatter og/eller arrangør, vil du ha rettigheter i verket.
Les svaret i ny fane

Hva er forskjellen på store og små rettigheter?

Uttrykket «store rettigheter» brukes i forbindelse med dramatisk fremføring av et verk (f.eks. opera, operette, musikal, pantomime, ballett o.l.). Fremføring av originalskrevne musikkdramatiske verk, eller musikkverk fremført på en scene i dramatisk sammenheng, er ikke underlagt TONOs forvaltning. TONO forvalter i utgangspunktet ikke store rettigheter, og det gjør heller ikke våre søsterselskaper utenlands. Dersom enkeltstående…
Les svaret i ny fane

Fremføre eller gi ut coverversjoner

TONO/NCB gir tillatelse til offentlig fremføring og innspilling av beskyttet musikk på vegne av opphavere. Merk dog at førstegangsutgivelse er forbeholdt opphaveren selv, med mindre det avtales noe annet. Det kreves ikke særskilt tillatelse til å fremføre eller gi ut coverversjoner av andres verk, så lenge din versjon er tro mot originalverket. Hvis du har…
Les svaret i ny fane

Hvorfor avregner ikke TONO kanaler som TV3 og Viasat 4?

Disse kanalene ligger under britisk territorium, og avregnes derfor fra vårt britiske søsterselskap PRS For Music. Eventuelle avregninger fra disse kanalene vil man få gjennom utlandsavregningene.
Les svaret i ny fane

Hva er forskjellen på levende og mekaniske fremføringer på radio/TV?

Levende fremføringer innebærer at musikkverket fremføres levende. På tv-området vil utøveren ses synge/spille på skjermen. På radio kan det være at utøveren fremfører musikkverket direkte i studio eller at det er en direkte overføring av en konsert. Det kan også være opptak så lenge det er første gang det sendes. Det er kun den første…
Les svaret i ny fane

Hvorfor er minuttverdien høyere på P1 enn P3?

NRKs radiokanaler avregnes utfra en fordelingsprosent (faktor), som blant annet tar hensyn til de ulike kanalenes lyttertall. I tillegg vil antall fremførte musikkminutter per kanal og år, samt andelen levende fremføringer per kanal og år, påvirke den endelige minuttverdien for hver enkelt radiokanal.
Les svaret i ny fane

Hvor mye får jeg for en konsert?

Her er en redegjørelse for hvordan TONO regner ut konsertavregninger for ulike type konserter. OBS! Navnene som benyttes som eksempel er fiktive, og benyttes kun for å illustrere det hele så enkelt som mulig.  Vederlagsbestemt pulje Med unntak av svært store konserter der konsertarrangøren betaler enkeltvederlag til TONO på minst 25 000 kroner, er avregningen av…
Les svaret i ny fane

Skal jeg innrapportere fremføringer på radio/tv selv?

Nei, du som rettighetshaver trenger ikke å innrapportere fremføringer på radio/tv til oss. TONO mottar detaljerte musikkrapporter direkte fra radio- og tv-kanalene, og disse rapportene oppgir all nødvendig informasjon for våre avregninger.
Les svaret i ny fane

Bruke musikk i film, musikkvideo, reportasje etc. (synkronisering)

Når du bruker musikk sammen med bilde, oppstår det en sammenstilling av lyd og bilde. Dette kalles synkronisering. Hvis du f.eks. lager en videosnutt med musikk som du legger ut på hjemmesiden din, eller en nettavis bruker musikk i en videoreportasje, må rettigheter klareres når videoen produseres. NCB (Nordisk Copyright Bureau) og musikkforlagene klarerer denne…
Les svaret i ny fane

Gi ut musikk digitalt for streaming eller nedlasting

Dersom du vil gjøre musikken din tilgjengelig på nett via musikktjenester som tilbyr streaming eller nedlasting, kan du ta kontakt med en aggregator. Aggregatoren er en digital distributør som samler repertoar og leverer dette til de forskjellige nettjenestene i Norge og i resten av verden, og fungerer som et bindeledd mellom deg og musikktjenesten. I…
Les svaret i ny fane

Gi ut musikk på fysisk format (CD, DVD)

Skal du utgi musikk på fysisk format (eks. CD/LP/DVD), må du kontakte NCB for klarering av utgivelsen i forkant av opptrykk. Dette gjelder også om utgivelsen kun inneholder dine egne musikkverk. Se tariffer, beregn hva det vil koste å gi ut en plate, og se annen nyttig informasjon angående dette HER. Har du spørsmål om…
Les svaret i ny fane

Hva er NCB og mekaniske rettigheter?

Hvis du vil spille inn musikk eller lage en audiovisuell produksjon som inneholder musikk, skal du først ha en tillatelse fra NCB (Nordisk Copyright Bureau). NCB gir denne tillatelsen på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag som eier rettighetene til musikken og du må derfor kontakte dem når du skal gi ut en produksjon. Kontaktinformasjon:…
Les svaret i ny fane