Kan TONO hjelpe meg ved tvister?

Nei. TONO er ingen juridisk instans og har ikke myndighet til å avgjøre tvister mellom to parter i saker som gjelder eksempelvis plagiat og lignende opphavsrettstvister. Vi må være nøytrale når det dreier seg om tvister mellom rettighetshavere, og tvister mellom forlag og opphavere, da vi forvalter rettigheter for begge parter. Dette gjelder også selv om den ene parten ikke er medlem i TONO.

Det er også i denne sammenheng verdt å nevne at TONO kun forvalter rettighetshavernes økonomiske rettigheter, ikke de ideelle.