TONO-Hjelpen

Hva er innspillingsrettigheter?

26/05/2021

Med innspillingsrettigheter menes eierskap til en konkret innspilling av et verk. I blant brukes også begrepene masterrettigheter og mastereier. Innspillingen eies ofte av de som har finansiert den. Det er som regel et plateselskap, en artist eller et band. Hvis du spiller inn musikk du har skrevet selv, enten med eget utstyr, eller leier et […]

Hva er synkronisering?

Å legge musikk til et levende bilde eller stillbilde krever en egen lisens. En slik sammenstilling av lyd og bilde kalles en synkronisering. Eksempler på dette kan være en vlog eller en videosnutt med musikk, et konsertopptak eller videoreportasje. Når din musikk brukes i en synkronisering har du som opphaver/rettighetshaver krav på et rettmessig vederlag […]

Hva er opphavsrett?

Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler, konvensjoner og forskrifter. Opphavsrettigheten kan deles i to kategorier: Økonomiske rettigheter og ideelle rettigheter. De økonomiske rettighetene sikrer deg som opphaver et rettmessig vederlag når […]

Teatermusikk – nyskrevet og/eller eksisterende

09/03/2018

TONO har en generell avtale med Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), som dekker fremføringer av nyskrevet og eksisterende musikk til teateroppsetninger i regi av NTOs medlemmer. Avtalen mellom NTO og TONO dekker retten til fremføring og retten til vederlag for fremføring av de verk TONO forvalter. Fra 1. januar 2020 bortfaller bestemmelsen om at 50 […]

Kunder og utøvere i subsidiert pulje

26/09/2017

Hva er subsidierte konserter? Dette er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler. Den subsidierte puljen er primært til partiturmusikk eller annen musikk som i komposisjonsteknisk forstand rekker ut over de mest enkle musikkformer. At puljen ”subsidieres” betyr at puljebeløpet blir tilført fordelingsmidler […]

Søknadsskjema for musikkforlag

22/08/2016

HER kan du laste ned skjema for søknad om forvaltningskontrakt med TONO for musikkforlag.

Kan jeg som TONO-medlem egenforvalte musikken min?

29/04/2016

Som TONO-medlem overlater du til TONO å lisensiere all offentlig fremføring, overføring og lydfesting av musikken din. Du får likevel muligheten til å forvalte musikken din selv på en rekke områder. Ikke-ervervsmessig bruk Skal musikken din fremføres under et arrangement til inntekt for et veldedig formål? Du kan gi tillatelse til ikke-ervervsmessig bruk av musikkverkene […]

Kan jeg som TONO-medlem egenforvalte musikken min?

28/04/2016

Som TONO-medlem overlater du til TONO å lisensiere all offentlig fremføring, overføring og lydfesting av musikken din. Du får likevel muligheten til å forvalte musikken din selv på en rekke områder. Ikke-ervervsmessig bruk Skal musikken din fremføres under et arrangement til inntekt for et veldedig formål? Du kan gi tillatelse til ikke-ervervsmessig bruk av musikkverkene […]

Hvordan avregner TONO vederlag på ulike områder?

08/05/2015

Lurer du på hvordan vederlaget beregnes på de ulike fremføringsområdene? Her kan du lese om TONOs avregningsregler.

Søknadsskjema for opphavere

01/09/2014

Dersom du ikke har mulighet for å sende inn søknaden ELEKTRONISK, kan du laste ned søknaden i .pdf-format HER. Skjemaet må fylles ut, undertegnes og sendes inn enten pr. brevpost eller scannes inn og sendes på e-post til MEDLEM@TONO.NO.