Teatermusikk – nyskrevet og/eller eksisterende

TONO har en generell avtale med Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), som dekker fremføringer av nyskrevet og eksisterende musikk til teateroppsetninger i regi av NTOs medlemmer.
Avtalen mellom NTO og TONO dekker retten til fremføring og retten til vederlag for fremføring av de verk TONO forvalter.

Fra 1. januar 2020 bortfaller bestemmelsen om at 50 % av bestillingshonoraret for nyskrevet musikk skal anses som forskudd på TONO-vederlag.
Dette innebærer at teatrene må betale fremføringsvederlag til TONO fra første forestilling.