TONO vant i Høyesterett

Høyesterett har i dag kunngjort at Riks TVs anke i en rettstvist med TONO er forkastet. Dermed har TONO vunnet saken i alle rettsinstanser.

 / 28/11/2018 /
Høyesterett har i dag kunngjort at Riks TVs anke i en rettstvist med TONO er forkastet. Dermed har TONO vunnet saken i alle rettsinstanser.

– Vi er takknemlige og lettet over Høyesteretts avgjørelse i en prinsipielt svært viktig sak. Dette er en viktig dag for TONO og for våre rettighetshavere. Vi har ennå ikke mottatt premissene for dommen, og vil derfor vente med å kommentere ytterligere inntil de er mottatt og analysert, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

Les bakgrunn for saken her:
https://www.tono.no/rikstv-saken-hoyesterett/
https://www.tono.no/tono-vant-rettsak-rikstv/

 

Kontaktpersoner:
Cato Strøm, adm. direktør, e-post: cato.strom@tono.no, mobil: 922 16 319
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef, e-post. Willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254