Ingrid Kindem er ny styreleder i TONO

TONOs styre valgte i dag Ingrid Kindem til ny styreleder, og Jørgen Karlstrøm som ny nestleder. – Jeg takker for den tilliten jeg er vist av TONOs styre, og ser frem mot å lede styrearbeidet, sier Ingrid Kindem.

 / 22/06/2017 /
TONOs styre valgte i dag Ingrid Kindem til ny styreleder, og Jørgen Karlstrøm som ny nestleder. – Jeg takker for den tilliten jeg er vist av TONOs styre, og ser frem mot å lede styrearbeidet, sier Ingrid Kindem.

Foto over: Anne Valeur

TONOs vedtekter §30 (5) sier at TONOs styre skal konstituere styrets leder og nestleder i det første styremøtet etter årsmøtet. Dette styremøtet fant sted i dag, og der ble Ingrid Kindem (NOPA) og Jørgen Karlstrøm (NKF) valgt til henholdsvis styreleder og nestleder.

Kindem er styreleder i NOPA, og har nå sittet i TONOs styre siden 2014. Hun hadde også styreplass i TONO i 2009 og 2010. Hun er musikkutdannet fra NTNU i Trondheim, og har vært TONO-medlem siden 1992. Hun har en lang karriere som komponist, og har komponert og produsert musikk til flere barneplater, musikkspill og revyer, og har i tillegg ledet ensembler i forbindelse med kulturutveksling med land i Asia, Afrika og Midt-Østen. Hun har også vært orkesterleder i NRK TV. Hun har bred musikkpolitisk erfaring, blant annet som styremedlem i NOPA, Fond for Lyd og Bilde og Fond For Utøvende Kunstnere.

– Jeg takker for den tilliten jeg er vist av TONOs styre, og ser frem mot å lede styrearbeidet. Det er spennende og krevende tider både for opphavere og forvaltningsselskaper, kanskje særlig når det gjelder å håndtere en global, digital musikkrettighetsøkonomi. Jeg er glad for at vi har dyktige ansatte i TONO, mye kunnskap om teknologi og et styre hvor samarbeidsklimaet er godt og preget av gjensidig respekt for hverandre og den kunnskap hver og en besitter. Jeg gleder meg også over at det generelle musikkmiljøet i Norge fremstår som sterkt og samlet, sier Ingrid Kindem.

Jørgen Karlstrøm ble i dag valgt av TONOs styre til styrets nestleder. (Foto: Caroline Roka)

Styrets nestleder, Jørgen Karlstrøm, er styreleder i Norsk Komponistforening. Han er komponist, musiker og plateprodusent. Han har studert ved Griegakademiet, Hochschule für Musik Hanns Eisler i Berlin, og Norges musikkhøgskole. Han har samarbeidet med dirigenter som Pierre André Valade og Jukka-Pekka Saraste, og har hatt bestillingsverk fra bl.a. KORK, Oslo Sinfonietta, Oslo-Filharmonien, NOSO og Ardittikvartetten. Han driver dessuten plateselskapet MERE Records sammen med Knut Olaf Sunde. Karlstrøm har sittet i TONOs styre siden 2016.

Det ble også konstituert medlemmer til Fordelingsutvalget, i tråd med TONOs vedtekter §54 (1). Dette består nå av Bjørn Eidsvåg (NOPA), Tove Bøygard (NOPA), Kai Robøle (MF), Odd Steenberg (MF), Klaus Sandvik (NKF) og Ine Kristine Hoem (Uavhengig). På denne siden kan man også se hvilke som nå besitter varaplassene.

Konstituering av nytt Musikk- og Tekstfaglig Utvalg vil gjøres på TONOs styremøte i september.


Relevante lenker:
TONOs styre: https://www.tono.no/om-tono/organisasjonen/tonos-styre/
Oversikt over komiteer og utvalg i TONO: https://www.tono.no/om-tono/organisasjonen/komiteer-og-utvalg/
TONOs vedtekter: https://www.tono.no/om-tono/vedtekter/