Karl Vestli: – Stort IT-løft og nye vilkår for konsertarrangører

En hilsen til TONOs medlemmer og kunder fra administrerende direktør, Karl Vestli.

 / 08/11/2022 /

Kjære medlemmer og kunder av TONO,

Jeg tiltrådte stillingen som administrerende direktør i TONO 1. oktober etter Cato Strøm som gikk av med pensjon etter 33 år i stillingen. For meg som har erfaring fra mediebransjen og nå de siste årene fra direktoratet for e-helse har det vært nytt og spennende å komme til kulturnæringen og rettighetsbransjen. Det kan kanskje høres ut som et stort sprang, men det er mange fellestrekk. Alle virksomheter er til for noen og skal levere i tråd med forventninger. En organisasjon skal ledes og utvikles. Samtidig står både media, helsesektoren og rettighetsbransjen midt i hver sin rivende teknologiske utvikling. Både TONOs styre, jeg og resten av TONOs administrasjon vet at god bruk av teknologi er en viktig nøkkel til at TONO skal forbli et viktig kollektivt forvaltningsselskap også i fremtiden.

Les også: Karl Vestli har tiltrådt som adm. direktør i TONO

Nytt stort IT-løft

Fredag før helgen undertegnet jeg på TONOs vegne en avtale med det irske selskapet Spanish Point Technologies. Etter en flere år lang prosess der åtte ulike leverandører har vært grundig vurdert i fellesskap med våre søsterselskaper Koda i Danmark og Teosto i Finland begynner vi nå på en teknologisk reise vi gleder oss til, og som både medlemmer og kunder vil merke godt.

Med Spanish Point som partner får TONO de beste systemene i vår bransje. Våre ansatte vil kunne jobbe smartere og mer effektivt, vi vil kunne styrke kvaliteten på metadata i verk og vi skal videreutvikle selvbetjeningsløsninger for både medlemmer og kunder som jeg føler meg trygg på at de vil sette stor pris på – for å nevne noe. Avtalen innebærer at flere store IT-prosjekter vil igangsettes i TONO. Disse vil gå over flere år, men vi regner med at kunder og medlemmer vil begynne å merke effektene av i løpet av 2023.

Les pressemeldingen om Spanish Point-avtalen her.

Nye vilkår med reduksjonsfaktor for konsertarrangører

EUs direktiv for kollektiv forvaltning er nylig blitt norsk rett. En dom i Belgia mot vårt søsterselskap SABAM på konsertområdet danner også rettspraksis for hele EU og EØS-området. Vederlag skal være rimelige for begge parter, både kundene og de kollektive forvaltningsselskapene, det vil si komponistene, sangtekstforfatterne og musikkforlagene. Vi skal derfor bruke så nøyaktige beregningsmetoder som mulig innenfor det som er forsvarlig administrativt og økonomisk.

De kollektive forvaltningsselskapene, deriblant TONO, har en praksis der konsertarrangører tilbys lisens, der de betaler for tilgang til hele vårt repertoar. Som for Spotify og Netflix, har ikke pris vært påvirket av hvor mye eller hvor lite man bruker, eller om man også konsumerer innhold utenfor tjenestene – eller TONOs repertoar i vår sammenheng.

TONO har alltid, og vil alltid, drive vår virksomhet etter de til enhver tid gjeldende lovmessige rammebetingelser. Derfor endrer vi nå praksis på dette området, og etablerer en ordning med virkning fra 7. november som etter lovverkets definisjon vil gi et mer rettferdig og rimelig vederlag for begge parter, men som vil kreve noe mer rapportering fra konsertarrangører innenfor tydelige tidsfrister før og etter konserten. Les mer om dette i vår pressemelding om saken her.

Avslutningsvis har jeg lyst til å si at det er stor aktivitet i TONOs administrasjon denne senhøsten. Vi gjør oss ikke minst klare til både å lisensiere årets julekonserter, og til årets fjerde kvartalsavregning til medlemmene som vil bli utbetalt i uke 49. 

God november videre – til både medlemmer og kunder.