EDVARD-prisen fyller 20 år – her er de nominerte

Det er i år 20 år siden EDVARD-prisen ble delt ut første gang. Her er årets nominerte.

TONO, et samvirke som eies og styres av norske komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og musikforlag og som forvalter fremføringsrettigheter i musikkverk, har delt ut EDVARD-prisen til komponister og tekstforfattere årlig (unntatt i 2009) siden 1998. Prisen består av et trofe, et diplom samt kr 50 000. Med EDVARD-prisen ønsker TONO å skape økt oppmerksomhet om komponister og tekstforfattere og den nye musikken som skapes.

94 priser siden 1998

Siden den første utdelingen for året 1998 har det blitt delt ut totalt 94 priser i ulike kategorier. Gjennom årene har EDVARD-prisen gått til blant andre Odd Børretzen, Kjetil Bjerkestrand/Magne Furuholmen, Maja Ratkje, Egil Monn-Iversen, Øystein Sunde, Nils Henrik Asheim, Erik Bye, Kari Bremnes, Susanne Sundfør, Ørjan Matre, Thea Hjelmeland, Lars Vaular, Marit Larsen og Susanna Wallumrød.

Her er de nominerte til EDVARD-prisen 2018

Listen er i tilfeldig rekkefølge. Vinnerne kåres 27. november.

Populær
Broen – I <3 art
Sigrid Raabe og Martin Sjølie – Don’t kill my vibe
Kristoffer Cezinando Karlsen & Ole Torjus Hofvind – Noen ganger og andre

Samtid
Kristine Tjøgersen – Mistérios do Corpo
Håkon Berge – Bare en stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet
Jonas Skaarud – (forthwith a change came over the waters) and the serenity became less brilliant but more profound

Åpen klasse
Ola Kvernberg – Steamdome
Marius Neset – Circle of chimes
Sigrid Moldestad – Vere her

Utfordrer:
Espen Reinertsen – Nattsyntese
Ivan Ave – Every Eye
Fieh – Glu

Tekst:
Arif – Meg og deg mot alle
Marthe Wang – Ut å se noe annet
Levi Henriksen – Verden av i går

 

Juryen for EDVARD-prisen 2018 består av Arvid Wam Solvang (juryleder), Hilde Wahl, Stine Lieng, Jan Stefan Bengtsson, Klaus Sandvik, Therese Birkelund Ulvo, Rita Engedalen og Ole Børud.

Om EDVARD-prisen
EDVARD-prisen er oppkalt etter Edvard Grieg, og er en pris TONO har delt ut årlig siden 1998. Prisen tildeles opphavere som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. TONO ønsker med prisen å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere, og å øke nordmenns forståelse for, og kjennskap til, nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år, men det legges også vekt på opphavspersonens øvrige produksjon. Prisen består av kr 50 000,-, samt et trofe og en diplom.

EDVARD-prisen deles i år ut i en lukket markering av TONOs 90-årsjubileum den 27. november.

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag ca. 32 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO rettighetene til mer enn 2,5 millioner opphavere i det norske territoriet.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i  fremførte verker. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som opphaverne gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer informasjon, besøk www.tono.no.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, [email protected], mob. 909 65 254

Anja Garbarek i TONO-podkast

Anja Garbarek kom tidligere i høst ut med ny musikk for første gang på 13 år. Kritikerrost sådan. Torgny Amdam har hatt Garbarek på besøk i studio for en dybdesamtale om hva som driver henne, hvordan det har vært å ikke utgi musikk på 13 år – og veldig mye annet.

Du finner podkasten på iTunes/Apples podkastapp ved å søke opp «Lage musikk». Eller ved å klikke her:

https://itunes.apple.com/no/podcast/episode-15-anja-garbarek/id1339098348?i=1000422317239&l=nb&mt=2

Om Spotify skulle være din foretrukne podkastkanal så finner du den der også:

TONO er tildelt Samvirkeprisen 2018

TONO ble i dag tildelt Samvirkeprisen 2018. – Den kollektive tankegangen har alltid stått sterkt i TONO. Vi er stolte og takknemlige over at vi i dag er blitt tildelt Samvirkeprisen, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

Foto: Svein Korshamn/TONO

– Gjennom sin egen organisasjon, TONO, gjøres det som enkeltmedlemmer ganske sannsynlig ikke ville hatt mulighet til å klare selv. TONO viser derfor Samvirkets medlemsnytte på sitt aller beste, sa jurymedlem i Samvirkeprisen Arne Lindelien da han i dag delte ut Samvirkeprisen til adm. direktør i TONO, Cato Strøm og TONOs styreleder Ingrid Kindem. Overrekkelsen fant sted under Samvirkefrokosten på Grand Hotel tirsdag morgen.

– Samvirkeformen er godt egnet for en virksomhet som vår

Det er Samvirkesenteret som står bak prisen, som i år deles ut for 11. gang. Prisen kan tildeles enkeltpersoner og alle typer samvirkeforetak som på en eller annen måte har bidratt til å synliggjøre samvirke som selskapsform. Målet med prisen er å vise samvirke som en moderne og framtidsrettet selskapsform, som ivaretar eiernes nytte av virksomheten som drives, og som gir verdi til samfunnet. Prisen består av et kunstverk til en verdi av kr. 15 000, samt et diplom.

– Vi er takknemlige og stolte over at TONO er tildelt Samvirkeprisen 2018. TONO begynte tilpasninger til samvirkeformen i 2009, og har formelt vært et samvirke siden 2013.  Vi har hatt utelukkende positive erfaringer med det. Samvirkeformen er godt egnet for en virksomhet som vår, hvor selvstendig næringsdrivende innenfor samme felt går sammen i et kollektiv, og tilbyr repertoaret til markedet. Når man står sammen skaper man langt større verdier enn om man stod hver for seg, sier Cato Strøm, adm. direktør i TONO.

TONO eies og styres av medlemmer

TONO ble stiftet i 1928, og forvalter opphavsrettslige rettigheter på vegne av nesten 32 000 medlemmer – komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, samt mer enn 2,5 millioner utenlandske rettighetshavere i det norske territoriet.  TONO oppkrever vederlag for all type offentlig overføring av musikkverk og utbetaler alt overskudd til rettighetshaverne i fremførte verk i inn og utland. I 2017 var TONOs resultat til fordeling 564,9 millioner kroner.  TONO er i sterk utvikling, og i 2017 fikk TONO 1 645 nye medlemmer, og over 30 000 nye registrerte verk til forvaltning. TONO eies og styres av sine medlemmer. Samvirkeformen bygger på de kooperative prinsipper, og den kollektive tankegangen har derfor alltid stått sterkt i TONO.

– I TONO er vi glade for at samvirkeloven legger til rette for at vi i hovedsak kunne videreføre den praksisen som var utviklet fra 1928 og frem til i dag. Samvirkelovens prinsipper bygger på rettferdighet og demokrati, og ikke minst en lovfestet kjønnsbalanse som har ledet til at styrende organer sikrer minst 40% menn og kvinner, sier Strøm. 

Juryens begrunnelse

«TONO, som rettighetsforvalter på vegne av medlemmene, viser at samvirke som organisasjonsform fortsatt er godt egnet også i en tid der komponister, tekstforfattere og artister står overfor helt nye utfordringer ved digitalisering og distribusjon via nye plattformer. TONO er 90 år, og er en pioner i bruk av samvirkeformen innen kunstneriske/kreative næringer, et område der vi i dag ser at det etableres stadig flere samvirkeforetak.»

Tre TONO-medlemmer om samvirket TONO:

– Hver for oss kan vi skape musikk ingen før har hørt maken til, men det hadde vært umulig uten et fellesskap som jobber for oss. Uten samvirket TONO hadde vi ikke fått betalt for bruken av vår musikk. Det blir ingen nye verk om vi ikke virker sammen
Komponist Glenn Erik Haugland

– At opphavere og musikkforlag står sammen i samvirket TONO gjør oss alle mye sterkere og sikrere på å få inn de fremføringsvederlagene vi skal ha når vår musikk brukes offentlig.
Frithjof Hungnes, musikkforlegger (Propeller)

– Jeg føler meg utrolig heldig som har en så vanvittig kompetent og bunnsolid organisasjon som passer på rettighetene mine som opphavskvinne, og som alltid jobber for at jeg skal få enda bedre vilkår.
Musiker og komponist Hanna Paulsberg

Juryen for Samvirkeprisen 2018 har bestått av direktør i Innovasjon Norge Inger Solberg, kommunikasjonsdirektør i Obos Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i Felleskjøpet Agri Gro Tvedt Andersen, samt Arne Lindelien fra Bilkollektivet (fjorårets vinner).

Kontaktpersoner:
Samvirkesenteret, daglig leder May Woldsnes, tel. 900 56 732, e-post [email protected]
Cato Strøm, adm.dir TONO, [email protected], mob 922 16 319
Willy Martinsen, [email protected], mob. 909 65 254

TONO-podkast med Sondre Lerche

Nå kan du høre en ny episode i TONOs podkastserie «Lage Musikk». Som alltid er det Torgny Amdam som snakker med andre TONO-medlemmer om låtskriving og livet med musikken. I denne episoden treffer du Sondre Lerche.

Målet med podkastserien er å inspirere, bidra med ny kunnskap, skape økt forståelse for både opphavernes og TONOs arbeid. Forhåpentligvis blir du også underholdt. Du kan høre Sondre Lerche-episoden ved å søke opp «Lage Musikk» i iTunes eller på Spotify. Her er to snarveier:

https://itunes.apple.com/no/podcast/episode-14-sondre-lerche/id1339098348?i=1000421837000&l=nb&mt=2

 

 

Viktig kunngjøring: TONO-registrer verkene dine raskt

Nye regler og rutiner knyttet til fakturering av storkunder på online-området, for eksempel Spotify og YouTube, krever at musikkverket er bekreftet når TONO fakturerer selskapene. Det betyr at du som TONO-medlem må registrere verket så snart det er tilgjengeliggjort. Gjør du ikke det er det en risiko for at vederlaget for bruken ikke blir betalt til rett instans –  eller til og med kan gå tapt.

At nye musikkverk skal anmeldes til TONO fortløpende og så raskt som mulig etter at verket er skrevet er ikke noe nytt. I TONOs Fordelingsplan (§ 4 (1)) står det:

«Dersom anmeldelse ikke er skjedd senest i forbindelse med at musikkverket gjøres tilgjengelig for allmennheten, eller innen den frist styret fastsetter, bortfaller retten til avregning for vedkommende år.»

Til tross for dette strenge kravet i TONOs fordelingsplan har mange medlemmer likevel opplevd å motta avregning for fremføring av deres musikk som har funnet sted før medlemmet har registrert verket i TONO. Det skyldes at TONO oppretter «provisoriske» verksregistreringer i forbindelse med behandling av musikkrapporter vi mottar fra våre kunder, eksempelvis konsertarrangører, når vi kan identifisere rettighetshaveren.

Med andre ord: Har vi fått informasjon fra kunden om at akkurat du har skrevet en låt som er fremført, for eksempel på konsert eller i en streamingtjeneste, før du har registrert den hos oss, oppretter vi et «ukjent verk» på deg og fakturerer kunden på bakgrunn av dette. Når du etter hvert har registrert verket i TONO har vi koblet det ukjent verket sammen med tittel, og avregnet vederlag.

Ny internasjonal praksis på onlineområdet

En praksis som dette, hvor vi oppretter ukjente verk og fakturerer kunder for det, vil ikke nødvendigvis kunne brukes på onlineområdet fremover.

Det har sin bakgrunn i fenomenet «direktelisensiering», hvor store, internasjonale musikkforlag eller enkelte av TONOs søsterselskaper lisensierer sine repertoarer direkte til for eksempel streamingtjenester fremfor å la nasjonale «TONO-selskaper» lisensiere og fakturere på deres vegne.

Denne fragmenteringen av det digitale musikkmarkedet får nå den konsekvens at forvaltningsselskaper, både TONO og våre søsterselskaper i andre land, ikke lenger har anledning til å lisensiere for udokumenterte musikkverk i våre spesifikke territorier – til tross for at det kan dreie seg om TONO-medlemmers musikk som de ennå ikke har registrert hos TONO.

Når musikkverk som ennå ikke er registrert hos TONO eller andre «TONO-selskaper» nå blir avspilt hos streamingtjenester vil selskapene legge midler for disse avspillingene i en pott som distribueres mellom forvaltningsselskaper og musikkforlag basert på deres markedsandel. Markedsandelen regnes ut på bakgrunn av selskapenes allerede dokumenterte repertoar.

Omfatter ikke andre områder

Det understrekes at dette kun gjelder online-området. På områder med «blanket licencing», kringkasting, konsert, kino og så videre, representerer TONO fortsatt verdensrepertoaret gjennom avtalene vi har med utenlandske forvaltningsselskaper.

Med andre ord: Det har alltid vært viktig å registrere dine nyskrevne verk og låter hos TONO raskt. Nå er det viktigere enn noen sinne. Jo raskere du registrerer, jo mer setter du oss i stand til å levere deg korrekt avregning til rett tid for streaming og nedlasting.

Dersom du har spørsmål til dette, ta kontakt med TONOs medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller send en epost til [email protected]

Foto: istock.com/wachiwit

Tidenes største kvartalsavregning fra TONO

TONO avregner nå, i årets tredje ordinære kvartalsavregning, kr 170,3 millioner.  Det gjør denne kvartalsavregningen til den største i TONOs historie. Kr 108,3 millioner av totalsummen går til TONOs medlemmer.

Årets tredje ordinære TONO-avregning er normalt den største, ettersom det i denne avregnes vederlag for konserter. Årets avregning er likevel større enn normalt, 40 millioner kroner mer enn høstavregningen i 2016, da TONO kunngjorde den forrige rekordstore avregningen.

– Den musikken våre medlemmer og deres utenlandske kolleger skriver er en ettertraktet vare for kringkastere, konsertarrangører, streamingtjenester og andre musikkbrukere. Samtidig arbeider TONOs ansatte hardt for å sørge for at de som skriver musikken skal ha best mulige inntekter fra sin musikk. Vi er fornøyde med å kunne avregne et så hyggelig beløp som vi gjør i dag, sier adm.dir Cato Strøm.

108,3 millioner til TONOs medlemmer

For områdene i listen nedenfor avregnes totalt kr 159,6 millioner kroner. Av dette går kr 97,6 millioner til medlemmer av TONO og kr 58,7 millioner til rettighetshavere i utlandet, mens kr 3,3 millioner kroner er reservert for uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

 • Konserter i 2017
 • Fremføringer på norsk radio og TV i 1. kvartal 2018 (inkl. TV-reklame)
 • Netflix for 4. kvartal 2017
 • Google Play VoD for 1. kvartal 2018
 • Altibox for 1. halvår 2017
 • FEM, MAX og VOX for 2017
 • Fremføringer av TONO-repertoar i utlandet (radio, tv, konserter, streamingtjenester utenfor Norden etc)
 • Urfremføring i 2017 for musikk i kinofilm
 • Diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer

I tillegg er det avregnet kr 10,7 millioner til TONOs medlemmer fra nordisk avregning på online-området. Denne avregningen inkluderer følgende områder:

 • Spotify for 1. kvartal 2018
 • YouTube for 1. kvartal 2018
 • Apple Music for 3. kvartal 2015 – 3. kvartal 2017
 • Tidal for september 2017 – mai 2018
 • Beat.no for 3. kvartal 2017 – 1. kvartal 2018
Utenlandsavregningen

Det er verdt å merke seg at TONOs utenlandsinntektene fortsetter å stige gjennom dette året. Vi kan denne gangen avregne kr 23,1 millioner til TONOs medlemmer fra bruk av musikken deres i andre land. Her er de største markedene for TONOs medlemmer:

 • Sverige: kr 4,9 millioner
 • Tyskland: kr 4 millioner
 • Frankrike: kr 3 millioner
 • Finland: kr 2,1 millioner
 • Danmark: kr 1,8 millioner


Om TONO:

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 31 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: [email protected]
Cato Strøm, adm. dir i TONO, mob. 922 16 319, e-post: [email protected]

Foto øverst: istockphoto.com/bernadobo

Endringer i avregningsmodell for radio og subsidiert pulje

Årets septemberavregning er den første etter at TONO har gjennomført endringer for radio og subsidiert pulje i avregningsmodellen.

TONOs administrasjon, styre og fordelingsutvalg har over lengre tid arbeidet med å fornye TONOs avregningsmodell for radioområdet. Dette har sin bakgrunn i at tidligere modell tok utgangspunkt i FM-teknologi hvor avregningsmodellen definerte kriterier blant annet på bakgrunn av potensielle lyttere og geografisk nedslagsfelt. Med overgangen til DAB har tidligere kriterier ikke lenger tilstrekkelig relevans for avregningen av radioområdet. Med bakgrunn i styrevedtak tidligere i sommer har avregningen for radioområdet i septemberavregningen blitt gjort i tråd med TONOs nye avregningsmodell. Den nye modellen innebærer at det er gjort en endring i vektingen mellom de ulike NRK-radiokanalene, samt at kommersielle radiokanaler avregnes på bakgrunn av markedsandel.

Etter den nye modellen avregnes nå NRKs radiokanaler ut fra en fordelingsprosent som blant annet også tar hensyn til de ulike kanalenes lyttertall i tillegg til antallet fremført musikkminutter per kanal per år, samt andelen egenproduksjoner per kanal per år. Dette betyr at det nå fordeles mer til P1, P1s distriktssendinger og samt P1+. Det fordeles en mindre andel til P2. P3 fortsetter på noenlunde samme nivå som tidligere.

Avregninger på bakgrunn av musikk fremført i de kommersielle kanalene fordeles nå på bakgrunn av utelukkende markedsandeler. Dette innebærer at minuttverdiene for disse kanalene vil variere noe fra kvartal til kvartal.

Også endringer i subsidiert pulje
Konserter som faller inn under de retningslinjer som er satt for subsidiert pulje avregnes etter en annen modell enn konsertene i vederlagsbestemt pulje. Etter at utdanningsinstitusjonene ble tatt ut av subsidiert pulje og lagt inn i vederlagsbestemt pulje i 2017 har antallet konserter som faller inn under subsidiert pulje falt betydelig. For å sikre at det ikke blir stor differanse mellom innbetalt og utbetalt vederlag har vedtatt at det innføres flytende konsertpoeng for subsidiert pulje på samme måte som i vederlagsbestemt pulje. Dette innebærer at antallet konsertpoeng settes i henhold til vederlagets størrelse i størrelsesorden 1000, som minimum, opp til 10 000, med intervaller på 100. Endringen er gjort gjeldende fra og med fremføringsåret 2017.

Du kan se TONOs avregningsmodell ved å klikke her (pdf-dokument)

Foto øverst: istockphoto.com/suradech14

Andreas «Axident» Schuller i TONO-podkast

Fra sitt studio i L.A. har den Grammy-nominerte Andreas «Axident» Schuller fra Drøbak skrevet hits med Justin Bieber, Pitbull og Jason Derulo for å nevne noen. Denne mannen kan noen knep du vil ha nytte av å få med deg hvis du har ambisjoner om å etablere deg som låtskriver og produsent innenfor popmusikk.

Axident arrangerer i september en låtskrivercamp i Norge i samarbeid med Music Norway, og med støtte fra TONO. Her er hans mål å gi noe tilbake til Norge, og å finne nye talenter som kan markere seg som fremtidige låtskrivere og produsenter. Som en del av samarbeidet med TONO har han også stilt opp til et podkastintervju med Torgny Amdam. Du kan høre samtalen her:

Eller her:

https://itunes.apple.com/no/podcast/lage-musikk/id1339098348?l=nb&mt=2&i=1000419951050

 

Musikkforleggerne lanserer mentorordning

Det er økende interesse for å etablere og drive musikkforlag i Norge. Med det som bakteppe lanserer nå foreningen Musikkforleggerne en mentorordning der både nye gründere og mer etablerte forleggere kan få gode råd og vink.

Den nye mentorordningen er først og fremst ment som en inspirasjon i en oppstartsfase for nye musikkforlag, men kan like gjerne også benyttes av etablerte musikkforlag som ønsker kompetanseheving på et nytt område. Mentorforløpet vil gi deltakeren innsikt i musikk- og musikkforlagsbransjen, og man vil kunne få veiledning om alt fra avtaler til generell bransjekunnskap.

Mentorordningen består av tre møter på ett til to timer, og har en egenandel for deltakerne på kr. 1000,-

Mentorene i programmet er Kai Robøle (Waterfall Music & Arctic Rights Management), Stine Lieng (Warner/Chappell Music Norway), Unni Boretti (Norsk Musikforlag), Odd Steenberg (Norsk Noteservice), Jørn Dalchow (DaWorks Music Publishing), Fritjof Hungnes (Propeller Music), Mia Hallesby (GILT) og Sarah Chanderia (Hacate Music Group).

Les mer om ordningen og søk om å delta på Musikkforleggernes nettsider:

 

http://www.musikkforleggerne.no/mentorordning/

 

 

Full seier til musikkskaperne i EU-parlamentet

EU-parlamentet stemte i dag, med et betydelig flertall, for en versjon av artikkel 13 i opphavsrettsdirektivet som er svært positiv for rettighetshaverne. – En gledens dag for TONOs medlemmer og resten av verdens musikkskapere, fastlår adm.dir i TONO, Cato Strøm.

Det var en rekke alternative versjoner av artikkelen 13 som i dag var gjenstand for avstemning i EU-parlamentet i Strasbourg. Alternativet som gikk lengst i å ivareta musikkskapernes interesser kom fra en gruppering ledet av den tyske representanten Axel Voss. Forslaget gikk gjennom i parlamentet med et solid flertall. Av de 751 representantene som deltok stemte 438 av representantene for og 226 mot, mens 39 avstod fra å stemme.

Avstemningen innebærer at direktivet nå kan gå videre i EU-systemet for ytterligere forhandlinger og diskusjoner frem mot endelig implementert direktivtekst.

– Selv om det fortsatt er et stykke vei å gå frem mot en endelig og implementert direktivtekst, er det ingen tvil om at dette er en historisk dag for musikkskaperne. Teksten som i dag ble stemt gjennom fastslår at selskapene bak de brukergenererte medieplattformene ansvarliggjøres for den musikken som lastes opp og konsumeres på plattformene – og som gir tjenestene betydelige inntekter. Dette betyr igjen at techgigantene bak plattformene vil bli pålagt å inngå avtaler med TONO og andre rettighetsorganisasjoner og betale rimelig vederlag til rettighetshaverne, sier Cato Strøm.