Nå kan du registrere ISRC-koder i TONO

Som et bidrag til å styrke kvaliteten i våre data har TONO nå utviklet en løsning som betyr at medlemmer som ønsker det kan registrere innspillingskoder i sine TONO-registrerte verk. – Kobling mellom verkskoder og innspillingskoder vil styrke kvaliteten i TONOs metadata, og er særlig viktig med tanke på inntekter fra onlinefeltet, sier Jan Espen Storo, som leder TONOs medlemsavdeling.

 / 27/06/2023 /

Alle musikkverk som registreres i TONO får en ISWC-kode, en kode for hvert verk, som utgjør verkets ID-nummer. ISWC-koden er en internasjonal standard som brukes av kollektive forvaltningsselskaper verden over, og som er helt sentral i arbeidet med forvaltning av rettigheter i musikkverk.

Alle innspillinger har en ISRC-kode

Alle verk som spilles inn og utgis, for eksempel på strømmetjenester, får en 12-sifret innspillingskode, kalt ISRC. Denne koden er sentral for både innspillingsrettighetene og inntekter fra disse – fra distributører og plateselskaper. I Norge er det Gramo som utsteder ISRC-koder, men også distributører som Distrokid, CD Baby og så videre kan utstede ISRC-koder.

TONO har ingen involvering i hverken utstedelse eller forvaltning av ISRC-koder, men har nå likevel åpnet for at TONO-medlemmer kan få en mulighet til å registrere de ISRC-koder man har fått av for eksempel Gramo også i TONO.

– Medlemmer som har spilt inn og utgitt musikk har fått ISRC-koder for sine innspillinger av Gramo eller distributører. Dersom de ønsker å registrere innspillingskodene til sine verk i TONO kan nå gjøre det. Dette er ikke et krav fra TONOs side, men registrering av ISRC-koder i TONO vil styrke våre metadata. Det vil være et positivt bidrag til å sikre kvaliteten i de rapportene vi får fra strømmetjenestene, slik at vi kan sikre presisjonen i avregningene til medlemmer, sier Jan Espen Storo, leder for TONOs medlemsavdeling.

– Registrerer du ISRC-koder hos TONO bidrar du til å styrke TONOs metadata, noe som kan bidra til enda mer presise avregninger, sier medlemssjef i TONO, Jan Espen Storo.

 

ISRC-kodene kan registreres i TONO samtidig med registrering av nye verk, men man kan også registrere ISRC-koder på allerede registrerte verk i TONO.

– Et verk kan spilles inn i mange versjoner, av mange ulike artister. Verket har kun én ISWC-kode, men hver av innspillingene har en unik ISRC-kode. Verdens mest «covrede» sang, Yesterday er spilt inn i mer enn 1600 versjoner. Én ISWC-kode og mer enn 1600 ISRC-koder. Hvis du ønsker å registrere ISRC-koder i TONO, men ikke har oversikt over ISRC-kodene kan du bruke et oppslagsverk som isrcfinder.com, sier Storo.

Gramo er den norske aktøren som kan utstede ISRC-koder, og har etablert en side som forklarer i detalj hva ISRC er. Den siden finner du her.

Les også:
https://www.tono.no/id-merking-av-musikken/
https://www.tono.no/iswc-og-ipi-musikkskaperens-id-papirer/