Nettgudstjenester skal igjen TONO-lisensieres

Det midlertidige fritaket for TONO-lisensiering av nettgudstjenester opphører 1. februar. Menigheter må dermed inngå avtale med TONO og betale komponistvederlag for denne bruken.

 / 03/02/2022 /

Etter at det igjen ble innført strengere smitteverntiltak fra midten av desember i fjor ga TONO midlertidig fritak for ordinær TONO-lisensiering av musikk i gudstjenester på nett fra 14. desember til 1. februar.  Når det nå lempes på tiltakene blir det igjen mulig å gjennomføre fysiske gudstjenester. Dermed er det også naturlig å vende tilbake til ordinær TONO-lisensiering for denne bruken.

– Mange menigheter har ønsket å sende gudstjenester på nett som en nødløsning  når det ikke har vært tillatt å gjennomføre ordinære gudstjenester. Vi anerkjenner at dette er en annen type bruk enn i ordinære tider der menigheter ønsker å distribuere gudstjenester på nett i tillegg til fysiske gudstjenester. Når det nå igjen kan arrangeres fysiske gudstjenester opphører fritaket som tidligere kommunisert fra 1. februar, sier Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for Online Media i TONO.

Menigheter i og utenfor Den norske kirke som ønsker å sende gudstjenester med musikk på nett må derfor inngå ordinær TONO-avtale for bruken. Pengene de betaler for dette går videre til opphaverne som har skapt musikken som brukes i sendingen. TONO tilbyr både lisens for enkeltgudstjenester og løpende halv- og helårsavtaler. Les om priser og betingelser her:  https://www.tono.no/artikkel/opptak-av-gudstjenester/  For å inngå en avtale, ta kontakt med online@tono.no.

TONO ønsker samtidig å minne om at alle fremføringer av verk på gudstjenester skal rapporteres på den digitale tjenesten Mitt TONO. Mer om dette her: https://www.tono.no/na-skal-gudstjenester-tono-rapporteres-digitalt/


Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 37 000 medlemmer, men arbeider også millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2020 for 712,4 millioner kroner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254
Inger Elise Mey, direktør for Online Media i TONO, mey@tono.no, mob. 922 37 982