Økokrim henlegger Tidal-etterforskning 

Økokrim kunngjorde 27. juni 2023 at etterforskningen av Tidal er henlagt på grunn av bevisets stilling. – Vi har tillit til at Økokrim har undersøkt saken skikkelig, og tar henleggelsen til orientering, sier adm. direktør i TONO, Karl Vestli. 

 / 30/06/2023 /

TONO var en av flere musikkorganisasjoner som i 2018 anmeldte Tidal til Økokrim. Dette kom primært på bakgrunn av en artikkelserie i Dagens Næringsliv der det fremkom alvorlige og tilsynelatende troverdige påstander om manipulering med strømmetall.

– TONO mente i 2018 at de påstandene som fremkom i Dagens Næringsliv sine artikler var så alvorlige at de fortjente en skikkelig behandling hos Økokrim. TONO mente også at anmeldelsen var i Tidals interesse ettersom de hevdet at dataene var stjålet og manipulerte. TONO har tillit til at Økokrim har etterforsket saken grundig, og tar henleggelsen på grunnlag av bevisets stilling til orientering, sier adm.dir i TONO, Karl Vestli.

I Økokrims pressemelding begrunnes henleggelsen slik:

– Etter en samlet vurdering er saken henlagt etter bevisets stilling. For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at straffskyld kan bevises i retten utover enhver rimelig tvil. Det er det samme beviskravet som gjelder for påtalemyndigheten som for domstolene, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim. 

Mente at anmeldelse også var i Tidals interesse

TONO skrev på sine nettsider den 9. mai 2018 at «Det er viktig for TONO at vi har ryddige og ordnede forhold med alle våre kunder. Enhver tenkelig påstand om uregelmessigheter vil derfor være noe vi ser nærmere på». TONO begrunnet avgjørelsen om å anmelde Tidal til Økokrim på denne måten på TONOs nettsider den 14. mai 2018: «Vi må beskytte interessene til de rettighetshaverne vi jobber for, men vi mener at en anmeldelse også må være i Tidals interesse, som hevder at dataene er stjålet og manipulerte». 

I 2019 behandlet Høyesterett en sak om hvorvidt Økokrim kunne ta beslag i dokumenter om Tidals strømmeplattform og forretningsmodell, dokumenter som ifølge Tidal inneholder forretningshemmeligheter. I denne sammenheng fremkom det at Økokrim etterforsket saken og at Tidal hadde status som mistenkt for grovt databedrageri.  

 

Les Økokrims pressemelding her:
https://www.okokrim.no/henlegger-etterforskingen-av-tidal-saken.6610681-549344.html 

TONOs omtaler av Tidal-saken:
https://www.tono.no/pastander-uregelmessigheter-tidal/ 

https://www.tono.no/tono-anmelder-tidal-okokrim/ 

https://www.tono.no/tidal-mistenkt-for-grovt-databedrageri/