Skriv under for musikkskaperne

EUs arbeid med det nye opphavsrettsdirektivet er i en viktig fase. TONO og Europas øvrige forvaltningsselskaper oppfordrer derfor TONOs medlemmer til å skrive under på en kampanje hvor vi ber om en rettferdig internettøkonomi for de som lager musikken.

 / 08/02/2018 /
EUs arbeid med det nye opphavsrettsdirektivet er i en viktig fase. TONO og Europas øvrige forvaltningsselskaper oppfordrer derfor TONOs medlemmer til å skrive under på en kampanje hvor vi ber om en rettferdig internettøkonomi for de som lager musikken.

Stadig mer av musikkonsumet foregår i digitale kanaler. Dessverre er det fortsatt grove skjevheter i internettøkonomien. Tjenestetilbydere, typisk brukergenererte plattformer som sosiale medier, kan per i dag ha store inntekter fra konsum av musikk på deres plattformer uten at disse selskapene trenger å dele rettferdig og rettmessig med de som har skapt og eier musikken. Nå håper musikkskapere over hele Europa, og verden for øvrig, at EU vil rette opp i denne ubalansen, og å sette et eksempel for hele verden.

Du kan nå bidra helt konkret ved å låne ditt navn til underskriftskampanjen makeinternetfair.eu, som er initiert av Gesac, de europeiske «TONO-selskapene» sitt talerør i Brüssel. Underskriftene skal presenteres på et event arrangert av Gesac i Brüssel den 6. mars. Der vil også Jean-Michel Jarre, president i CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for verdens kollektive forvaltningsorganisasjoner, delta. Kampanjen skal også presenteres i Strasbourg i midten av april.

Les oppropet, og skriv under, her.

EUs arbeid med direktivet i en viktig fase
EU-kommisjonen presenterte sitt forslag til nytt opphavsrettsdirektiv i september 2016. Siden den gang har fire av fem komiteer i EU-parlamentet gitt uttalelser vedrørende forslaget. Man venter nå på den siste fra den juridiske komiteen, som har størst påvirkning på den endelige lovteksten. Det er forventet at den juridiske komiteen skal stemme over dette i slutten av mars. Parallelt arbeider også EU-rådet med direktivet. Neste ledd i prosessen er at de tre hovedorganene i EU – Kommisjonen, Parlamentet og Rådet – skal møtes i såkalte trialogmøter for ytterligere diskusjon og arbeid med teksten. Vi ønsker at de tre partene skal ha en god forståelse for «Transfer of value»-tematikken  når de går inn i trialogmøtene, som er forventet å starte opp før sommeren og fortsette utover høsten.

Nytter det med underskrifter?

Ja, Gesac forteller at kampanjen på sensommeren 2016, og som samlet 22 000 underskrifter (hvorav mer enn 700 norske) (vær oppmerksom på at det tilkom flere underskrifter etter at artikkelen ble skrevet) ble lagt merke til av sentrale EU-politikere, og bidro til et bedre direktivforslag enn man hadde fryktet. Det er dessuten viktig å huske at komponister, sangtekstforfattere og andre kunstnergrupper har sterke motparter. Maktforholdet mellom kunstnerne og de store tjenestetilbyderne er skjevt. Tjenestetilbyderne har lobbyapparater og ressurser som langt overgår kunstnernes. Derfor er det så avgjørende nå at TONO og de andre europeiske forvaltningsselskapene får hjelp av våre medlemmer gjennom underskrifter.

Skriv under på makeinternetfair.eu. På forhånd takk!