Idar Torskangerpoll.

Musikkforlegger Odd Steenberg og komponist Idar Torskangerpoll:

– TONO er sånne som meg

Musikkforlegger og korpsmusiker Odd Steenberg beklager at TONO og NMR ikke har en rammeavtale fra 1. januar 2024.– Spør du meg er ikke TONOs tilbud for høyt, det er heller for lavt, sier han. Korpskomponist Idar Torskangerpoll (bildet over) synes det er synd at korpsene får mye mer arbeid uten rammeavtale.

 / 28/09/2023 /

Odd Steenberg (70) har ikke bare vært korpsmusiker hele livet. Han har også vært musikkforlegger for norske og utenlandske komponister siden 1970-tallet.

Det er knapt et kor eller korps i dette landet som ikke har brukt noter fra Norsk Noteservice. Notesalget og TONO-inntektene fra konserter når notene blir fremført er viktige inntekter for forlaget og komponistene de jobber for. At 4500 NMR-medlemmer, det vil si kor, korps, storband og orkestre med mer, ikke er dekket av en rammeavtale med TONO fra 1. januar 2024 opptar ham sterkt:

– Min oppfordring til NMR er at de godtar TONO-avtalen. Jeg vet at mange kor og korps i virkeligheten arrangerer mange flere konserter enn de 2,5 konsertene i året som rammeavtalen tar høyde for. Det er ikke noe urimelig ved den, den er heller veldig snill, sier han.

– TONO er sånne som meg

Norsk Musikkråd mener TONO krever for mye penger, og har ikke akseptert TONOs tilbud. TONO mener derimot at det er helt nødvendig å heve betalingen til komponistene for at vederlaget skal kunne kalles rimelig. Samtidig krever loven om kollektiv forvaltning at TONO skal likebehandle arrangører. En sterkt rabattert avtale som den som løper ut ved nyttår, kunne dermed ikke videreføres for at TONO skal stå på trygg, juridisk grunn.

Den nye avtalen TONO ønsket å inngå med NMR innebar at TONO-vederlaget per kor, korps, storband og orkester ble justert opp fra rett over en tusenlapp i året til rundt 1400 kroner. Uten rammeavtale fra 1. januar må alle bli individuelle konsertarrangørkunder av TONO, og betale fullt vederlag.

Idar Torskangerpoll (53) har masterutdanning innen komposisjon. Han har i mange år komponert og arrangert kammermusikk, symfonier, musikk for band – og for korps. I tillegg til egne komposisjoner har han blant annet laget korpsarrangementer på alt fra «Living next door to Alice» til «Just a Gigolo» til Flåklypa-musikken.

– Det er viktig å huske at TONO jobber for sånne som meg. De aller fleste av TONO-medlemmene er små, det er få «store fisker» i TONO. Mange av oss har, og må ha, mange ulike typer inntekter. Jeg holder kurs, arrangerer musikk, jeg har inntekter fra notesalg, og jeg får TONO-utbetalinger fra korpskonserter, vel og merke så lenge fremføringene blir rapportert inn til TONO, sier han.

Synd at kor og korps får mer arbeid

Torskangerpoll har et brennende hjerte for det frivillige musikklivet. Han synes det er synd at det ikke vil foreligge en rammeavtale fra 1. januar 2024.

– Jeg tror ikke at kor og korps skjønner hvor enkelt de har det. Hos TONO får de én tillatelse til å spille opphavsrettsbeskyttet musikk. Med en rammeavtale trenger de ikke en gang å søke om konserter fordi tillatelsen er gitt med rammeavtalen. Nå får de mye mer arbeid fordi de må søke om tillatelse for hver konsert, og det synes jeg er synd. Det har kanskje heller ikke vært synlig for mange at TONO-betalingen har vært dekket av medlemskontigenten med sitt forbund, sier han.

Både Steenberg og Torskangerpoll håper korpsene vil bli mer bevisste på rapporteringsansvaret når de må inngå individuelle avtaler om enkeltkonserter med TONO:

– Det kommer hvert år nye folk inn i verv som nok ikke forstår hvor viktig TONO-rapporten er for lønna til komponistene, og derfor ikke er bevisste på rapporteringsansvaret. Det håper jeg blir bedre når de må begynne å søke om konserttillatelse hos TONO, sier Steenberg.

Torskangerpoll er enig:

– Hvis mine verk eller arrangementer har vært spilt på konserter, men det ikke rapporteres til TONO, så blir inntekter jeg skulle ha hatt fordelt på andre på bakgrunn av de rapportene TONO faktisk får inn. Flere rapporter gjør at avregningene blir mer presise, sier han.

Ny digital kundetjeneste fra januar

TONO lanserer en helt ny digital tjeneste parallelt med når rammeavtalen opphører, i begynnelsen av januar. Her vil de 4500 korene, korpsene, storbandene og orkestrene som tidligere har vært dekket av NMR sin rammeavtale med TONO, enkelt kunne søke om konserttillatelse og rapportere fremførte verk på konsertene de avholder.

Les pressemelding om TONO og NMR her.
Les spørsmål og svar om hva endringen betyr for NMR sine medlemmer her.