TONO med nye informasjonskampanjer

TONO setter i dag i gang fire nye informasjonskampanjer. Tre av dem skal rekruttere nye kunder, og én skal rekruttere nye medlemmer.

 / 01/09/2021 /

Skal du starte pub vet du kanskje at du må ha skjenkebevilling for å servere alkohol. Det er imidlertid ikke alle som er klar over at de også må ha en tillatelse fra musikkskaperne for å kunne spille musikk i lokalet.

– Vi er på rett vei, men vi skal gjøre enda mer for å øke kjennskapen og kunnskapen om TONO, sier kommunikasjonssjef Willy Martinsen. Foto: Caroline Roka.

– Vi vet at 7 av 10 nordmenn kjenner til TONO, opp fra 5 av 10 i 2015. Vi er på rett vei, men vi skal gjøre enda mer for å øke kjennskapen og kunnskapen om TONO. Bedrifter som bruker musikk må uansett ha en TONO-avtale, og da gjør vi dem en tjeneste ved å nå dem med god informasjon. Hvis vi klarer å få flere bedrifter til å ta kontakt med TONO på eget initiativ fremfor at vi må gå ut og finne dem vil vi også spare mye tid, energi og ressurser på det, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Landingssider og Google Ads

Kampanjen er i første omgang rettet mot konsertarrangører, arrangører av nettkonserter og bedrifter som bruker bakgrunnsmusikk, som kafeer, puber.

For hver av disse tre er det etablert en landingsside der det mest grunnleggende om TONO forklares – med en enkel metode for etablering av TONO-avtale.

For å lede relevante folk inn på disse sidene tas blant annet søkeordsbaserte annonser på Google i bruk. TONO-annonser vil dukke opp når brukere gjør søk som er relevante for en TONO-sammenheng. Dette kan dreie seg om folk som søker informasjon for å etablere for eksempel serveringssteder eller for å arrangere konserter eller nettkonserter.

Du kan besøke de fire landingssidene her:

All verdens musikk i ditt kundelokale

Husk tono når du skal arrangere konsert

Som TONO-medlem tjener du penger på musikken din

Dette må du huske når du skal arrangere konsert på nett.

– Det er viktig å minne arrangører av konserter både i den virkelige verden og på nett om at artisthonoraret aldri dekker «låtskriverhonoraret», det betaler man gjennom TONO. Vi minner også om at TONO gjør klarering av fremføringsrettigheter enkelt ved at musikkbrukere ikke trenger å kontakte hver enkelt opphaver de ønsker å bruke rettighetene til – man får tillatelse til å bruke hele verdensrepertoaret på ett sted, og det er TONO, sier Martinsen.

Skal også rekruttere medlemmer

Etter målrettet innsats for å rekruttere medlemmer gjennom mange år har antallet som melder seg inn i TONO stabilisert seg på omtrent 1600 nye i året.

– Det er viktig for TONO å nå ut til alle som begynner å komponere musikk og skrive sangtekster i Norge med et budskap om at de kan tjene penger på fremføringen av musikken deres såfremt de melder seg inn i TONO. Dette budskapet fremfører vi nærmest kontinuerlig på ulike måter, og det å ta i bruk noe så grunnleggende som målrettet informasjon mot relevante nettsøk er et supplement til andre måter vi kommuniserer og henvender oss til unge musikkskapere på, sier Martinsen.