Kunder

Musikkabonnement

10/02/2014

Abonnementsbaserte tjenester hvor musikken spiller en sentral rolle. Det kan for eksempel være streamingtjenester som Spotify og Tidal eller nettbaserte treningssentre. Tariffen er 12 % av omsetningen, med et minimumsvederlag på 12 kroner pr bruker pr måned. Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Musikkstreaming on-demand

10/02/2014

Avspilling av musikk over nett hvor brukeren kan starte og stoppe musikken etter eget ønske. Tariffen er 12 % av omsetningen. Last ned eksempel på en avtale her Ta kontakt for mer informasjon

App

10/02/2014

En app er et program som er laget spesielt for mobile enheter, og TONO lisensierer bruk av musikk i disse appene. Tariffen er 12 % av omsetningen, med minimumssatser etter samme retningslinjer som andre nettbaserte tjenester. Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Musikknedlastning

10/02/2014

Nedlasting av musikk på nett blir gjerne omtalt som DPD (Digital Phonogram Delivery). Det aller meste av DPD-nedlasting skjer fra nettbutikker som selger musikk, men nedlastinger kan også tilbys enkeltvis i for eksempel informasjons-/reklamekampanjer etc. TONOs faste tariff er 12 % av omsetningen, med et minimum på 80 øre pr nedlastet sang. For å stimulere…

Ringetoner

10/02/2014

TONO lisensierer salg og distribusjon av ringetoner til en tariff på på 10 % av omsetningen, og med et minimumsvederlag på 1,20 kroner pr nedlasting. Ta kontakt for mer informasjon og avtale