Kunder

Rapportering fra lokalradio

23/05/2014

Ettersom lokalradioene bruker en større andel av lokal musikk sammenlignet med de kommersielle radiostasjonene, vil en mer nøyaktig rapportering av de lokale radiostasjonenes musikkbruk være aktuelt for å bidra til å fremme lokale musikkskapere. TONO legger til rette for en slik rapportering, og de lokalstasjonene som ønsker å rapportere til TONO, kan ta kontakt med rapportsjef Elin Heer […]

Rapportering fra produksjonsselskap

Produksjonsselskaper må informere kringkastere om hva slags musikk som er benyttet i filmer og TV-programmer de produserer. I 2021 er det utviklet et nytt Cue Sheet til dette formålet, som er etablert som internasjonal bransjestandard og som dermed benyttes i alle ledd i bransjen – i hele verden.  Du finner dette skjemaet lenger ned på […]

Avtale lokal-TV

TONO har fremforhandlet en rammeavtale med Mediebedriftenes Landsforening for inngåelse av individuelle avtaler med de enkelte lokal-TV-konsesjonærer i Norge hvor bl.a. begge parter er enige om at avtaletekst og vederlag skal legges til grunn for individuelle avtaler. Avtalen har til hensikt å regulere retten til kringkasting av og retten til vederlag for kringkasting av musikkverk som […]

Transport

05/05/2014

Skip innenriks: Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser: [table width=»70%» colalign=»left|right» align=»center» delimiter=»|»] Gjennomsnittlig passasjerbelegg|Kr. pr. mnd. Inntil 50|121 Fra 51-75|202 Fra 76-100|279 Fra 101-125|367 Over 126|542 [/table] Skip utenriks: [table width=»70%» colalign=»left|right|right|right|right|right» align=»center» delimiter=»|»] Antall køye/passasjer-plasser Antall sittepl. i danselokale/kino|A) Bakgrunnsmusikk. Lugarer ekskl. tv/video Kr. pr. mnd|B) […]

Kirker og øvrige trossamfunn

30/04/2014

KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og TONO inngikk i mai 2015 en avtale der Fellesrådene kan betale et årlige vederlag som dekker inn alle konserter i regi av kommunens menigheter. Dette er som et alternativ til å søke tillatelse for hver enkelt konsert. Mer om denne avtalen finner du her. Staten har tegnet avtale […]

Webradio

28/04/2014

  [fontawesome icon=»file-alt» circle=»yes» size=»small» iconcolor=»» circlecolor=»» circlebordercolor=»» animation_type=»0″ animation_direction=»down» animation_speed=»0.1″]Last ned eksempel på en avtale her [fontawesome icon=»envelope-alt» circle=»yes» size=»small» iconcolor=»» circlecolor=»» circlebordercolor=»» animation_type=»0″ animation_direction=»down» animation_speed=»0.1″]Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Konsert og event (tariffer 2023)

04/04/2014

Vederlag beregnes av brutto billettinntekter pr. konsert. * 1. KONSERTER MED BILLETTINNTEKTER % / kr Inntil kr 20 932,- Minimumsbeløp (billettinntekter inntil kr 7 539,-) kr 755,- Andel av billettinntekter inntil kr 20 932,- 10% Mellom kr 20 932,- og kr 62 922,- Grunnbeløp kr 2 095,- Andel av billettinntekter over kr 20 932,- 8% […]

Kommuner

TONO og KS (Kommunesektorens organisasjon) har fremforhandlet en mønsteravtale for landets kommuner som klarerer musikkfremføring i kommunenes regi. Eksempler på musikkfremføring som omfattes av en slik avtale er fritids- og ungdomsklubber, svømme- og idrettshaller, idrettsplasser, arbeidsplasser, sykehjem, bibliotek, barnehage og skole. Eksempel på musikkfremføring som ikke omfattes av avtalen er kino, konserter og Internett. Ta […]

Telefon/ventemusikk

11/03/2014

Beregnes etter kapasitet på sentralbord; Antall linjer eller maksimalt antall på vent. Ventemusikk over telefon, vederlag pr. år [table delimiter=»|» colalign=»left|right» align=»center» width=»70%»] | Inntil 25 linjer/antall på vent:|Kr 1 304,- Utover 25/antall på vent, pr. stk:|Kr 39,03   For å inngå avtale, ta kontakt på marked@tono.no [/table]

Treningssenter og danseopplæring

14/02/2014

Driver du treningssenter eller danseopplæring må du betale TONO-vederlag for musikkbruk ved gruppetreningstimer, bakgrunnsmusikk i fellesarealer og eventuelt et lydfestingsvederlag hvis instruktørene dine lager egenproduserte CD-plater, dvd, mp3 osv til gruppetreningstimer. Til OPPLYSNINGSSKJEMA Bakgrunnsmusikk Med bakgrunnsmusikk menes musikk som gjøres tilgjengelig for publikum i styrketreningsrom, garderober, resepsjonsområde osv. Bakgrunnsmusikk beregnes med en fast sats på […]