Kunder

Rapportering fra produksjonsselskap

23/05/2014

Produksjonsselskaper må informere kringkastere om hva slags musikk som er benyttet i filmer og TV-programmer de produserer. I 2021 er det utviklet et nytt Cue Sheet til dette formålet, som er etablert som internasjonal bransjestandard og som dermed benyttes i alle ledd i bransjen – i hele verden.  Du finner dette skjemaet lenger ned på…

Avtale lokal-TV

23/05/2014

TONO har fremforhandlet en rammeavtale med Mediebedriftenes Landsforening for inngåelse av individuelle avtaler med de enkelte lokal-TV-konsesjonærer i Norge hvor bl.a. begge parter er enige om at avtaletekst og vederlag skal legges til grunn for individuelle avtaler. Avtalen har til hensikt å regulere retten til kringkasting av og retten til vederlag for kringkasting av musikkverk som…

Transport

05/05/2014

Skip innenriks: Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser: Skip utenriks: For skip over 1000 køyeplasser/passasjerplasser beregnes et tilleggsvederlag pr. påbegynt 100 køyeplasser/passasjerplasser på 8 % av satsene i gruppe 12.   Busser Vederlag for radio, TV/video, CD, øretelefoner e. l. beregnes etter følgende satser: Kr…

Kirker og øvrige trossamfunn

30/04/2014

KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og TONO inngikk i mai 2015 en avtale der Fellesrådene kan betale et årlige vederlag som dekker inn alle konserter i regi av kommunens menigheter. Dette er som et alternativ til å søke tillatelse for hver enkelt konsert. Mer om denne avtalen finner du her. Staten har tegnet avtale…

Webradio

28/04/2014

  Last ned eksempel på en avtale her Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Konsert og event (tariffer 2022)

04/04/2014

Vederlag beregnes av brutto billettinntekter pr. konsert. * 1. KONSERTER MED BILLETTINNTEKTER % / kr Inntil kr 19 747,- Minimumsbeløp (billettinntekter inntil kr 7 112,-) kr 712,- Andel av billettinntekter inntil kr 19 747,- 10% Mellom kr 19 747,- og kr 59 360,- Grunnbeløp kr 1 976,- Andel av billettinntekter over kr 19 747,- 8%…

Kommuner

04/04/2014

TONO og KS (Kommunesektorens organisasjon) har fremforhandlet en mønsteravtale for landets kommuner som klarerer musikkfremføring i kommunenes regi. Eksempler på musikkfremføring som omfattes av en slik avtale er fritids- og ungdomsklubber, svømme- og idrettshaller, idrettsplasser, arbeidsplasser, sykehjem, bibliotek, barnehage og skole. Eksempel på musikkfremføring som ikke omfattes av avtalen er kino, konserter og Internett. Ta…

Telefon/ventemusikk

11/03/2014

Beregnes etter kapasitet på sentralbord; Antall linjer eller maksimalt antall på vent. Ventemusikk over telefon, vederlag pr. år

Treningssenter og danseopplæring

14/02/2014

Driver du treningssenter eller danseopplæring må du betale TONO-vederlag for musikkbruk ved gruppetreningstimer, bakgrunnsmusikk i fellesarealer og eventuelt et lydfestingsvederlag hvis instruktørene dine lager egenproduserte CD-plater, dvd, mp3 osv til gruppetreningstimer. Til OPPLYSNINGSSKJEMA Bakgrunnsmusikk Med bakgrunnsmusikk menes musikk som gjøres tilgjengelig for publikum i styrketreningsrom, garderober, resepsjonsområde osv. Bakgrunnsmusikk beregnes med en fast sats på…

Sirkus/tivoli

14/02/2014

Sirkus Gjelder musikkfremføring i sirkusforestillinger Vederlag pr. forestilling Sirkuseiere har vanligvis sentral avtale med TONO. Slik avtale skal kunne forevises representanten. Tivoli Musikkfremføring på tivoli over fellesanlegg. Årspris: 3 558,- Ta kontakt på marked@tono.no for å inngå avtale.