Kunder

Sirkus/tivoli

14/02/2014

Sirkus Gjelder musikkfremføring i sirkusforestillinger Vederlag pr. forestilling [table width=»70%» colalign=»left|left|right» align=»left» delimiter=»|»] Gruppe|Antall plasser|Kr pr. forestilling 1|Inntil 500|169 2|501 – 1 000| 271 3|1 001 – 2 000|355 4|Over 2000|461 [/table] Sirkuseiere har vanligvis sentral avtale med TONO. Slik avtale skal kunne forevises representanten. Tivoli Musikkfremføring på tivoli over fellesanlegg. Årspris: 3 558,- Ta kontakt […]

Arbeidsplass

Musikk på arbeidsplassen Radio, TV/video, CD e.l. i møterom, kontorer, kantine eller hvilested. Gjelder for virksomheter med minst 50 ansatte, hvorav minst 30 ansatte har tilgang til musikk. TONO-satser [table delimiter=»|» width=»70%»  colalign=»left|right» align=»center»] Antall ansatte|kr. pr mnd 0 – 30|0 31 – 50|112 51 – 75|166 76 – 100|216 101 – 150|325 151 – 200|430 […]

Alpinanlegg

TONO-priser for bakgrunnsmusikk i sports-/alpinanlegg [table delimiter=»|» width=»70%»  colalign=»left|right» align=»center»] Antall besøkende pr år/sesong|Vederlag per år/sesong (kr) Maks 10 000|1 954 10 001-100 000|9 754 100 001-200 000|14 304 200 001-300 000|20 802 300 001-400 000|28 604 400 001-500 000|36 406 500 001 eller flere|36 406 kr + 0,08 kr per besøkende over dette. [/table] […]

Musikkvideo

10/02/2014

TONO lisensier streaming av musikkvideoer. Tariffen er 12 % av omsetningen. Minimumsvederlaget er 40 øre for hver gang en musikkvideo blir streamet. [fontawesome icon=»envelope-alt» circle=»yes» size=»small» iconcolor=»» circlecolor=»» circlebordercolor=»» animation_type=»0″ animation_direction=»down» animation_speed=»0.1″]Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Nettavis/MBL-avtalen

TONO tilbyr flere lisensløsninger for bruk av musikk i nettavisers virksomhet. Den vanligste bruken hos disse har vært knyttet til on-demand streaming av for eksempel reportasjer som bruker både lyd og bilde. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og TONO har fremforhandlet en avtaleløsning for norske mediehus på nett. Denne avtalen innebærer forutsigbare minimumssatser basert på total aktivitet […]

Reportasje/blandet produksjon

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­REPORTASJE / BLANDET PRODUKSJON Korte reportasjer eller produksjoner som bruker både lyd og bilde. Det kan være alt fra publikasjon av en videosnutt på en hjemmeside med musikk til en nettavis som har en begrenset bruk av musikk i sine reportasjer. Tariffen er 12 % av omsetningen, med et minimumsvederlag på 5 øre pr streamet […]

Videosalg/nedlastning

Nedlasting/salg av film omtales ofte som Electronic Sell-Through (EST). Tariffen for EST med internasjonale filmer er på 3 % av omsetning, med et minimumsvederlag på 1,63 kroner pr salg/nedlasting av en film. [fontawesome icon=»envelope-alt» circle=»yes» size=»small» iconcolor=»» circlecolor=»» circlebordercolor=»» animation_type=»0″ animation_direction=»down» animation_speed=»0.1″]Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Video on-demand

Filmstreaming og filmleie på nett omtales som video on-demand (VoD). Slike tjenester gir vanligvis adgang til direkte avspilling av filmen eller avspilling innenfor en avgrenset tidsperiode. Tariffen for VoD med internasjonale filmer er 3,5 % av omsetning, med et minimumsvederlag på 95 øre pr avspilling/leie av en film. [fontawesome icon=»file-alt» circle=»yes» size=»small» iconcolor=»» circlecolor=»» circlebordercolor=»» […]

Bakgrunnsmusikk

Bakgrunnsmusikk på private hjemmesider koster 100 kroner pr måned for inntil 10 minutter med musikk. For bakgrunnsmusikk på kommersielle nettsider så er tariffen 12 % av omsetningen, minimumsvederlaget vil være avhengig av antall besøk på nettstedet pr måned. [fontawesome icon=»envelope-alt» circle=»yes» size=»small» iconcolor=»» circlecolor=»» circlebordercolor=»» animation_type=»0″ animation_direction=»down» animation_speed=»0.1″]Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Livestreaming

Samtidig og uendret stream av for eksempel en konsert eller et event. Tariffen er 12 % av omsetning, og minimumssatsen vil være avhengig av arrangementets varighet og størrelse. [fontawesome icon=»envelope-alt» circle=»yes» size=»small» iconcolor=»» circlecolor=»» circlebordercolor=»» animation_type=»0″ animation_direction=»down» animation_speed=»0.1″] Ta kontakt for mer informasjon og avtale Last ned skjema for rapportering av direktesendte nettkonserter