Forlag

Søknadsskjema for musikkforlag

22/08/2016

HER kan du laste ned skjema for søknad om forvaltningskontrakt med TONO for musikkforlag.

Jeg har fått forskudd fra mitt forlag. Hvordan registreres dette?

21/03/2014

Forlaget må sende inn en såkalt transporterklæring, eller økonomisk fullmakt, til TONO. I denne skal det fremgå om forskuddet gjelder inntekter av f.eks. platesalg, eller om det også gjelder fremføringsvederlag samt om det er en generell transporterklæring eller om den kun gjelder noen av dine verk. Når vi har registrert det, vil de prosentandeler som […]

Hvor stor andel i mitt verk kan et musikkforlag få?

Prosentandelen til forlaget er maksimalt 33,33% av fremføring og maksimalt 50% av lydfesting. Det vanligste er imidlertid 33,33% av begge typer vederlag. Dette gjelder i originalforlagte territorier, dvs i territorier hvor en eventuell subforlagsavtale ikke gjør seg gjeldende. Har forlaget overdratt rettighetene videre til et subforlag for et bestemt territorium, forhøyes den totale forlagsandelen i […]

Hva er og gjør et musikkforlag?

Et musikkforlag kan hjelpe en opphaver med å markedsføre og få fremført verk gjennom f.eks. promotering og nettverk – ofte både i Norge og i utlandet. Besøk gjerne nettsiden til  MUSIKKFORLEGGERNE for mer informasjon.

Gir TONO juridisk veiledning til min forlagskontrakt?

Nei. Opphavere og forlag er likestilte i TONO, og vi kan på generelt grunnlag ikke gi noen bistand ved en avtale mellom disse. Derimot kan vi forklare hva din kontrakt vil innebære i forhold til avregning fra TONO/NCB.

Hvordan starter jeg mitt eget musikkforlag?

Ta kontakt med MUSIKKFORLEGGERNE. De kan hjelpe deg med dette. Du kan søke medlemskap i TONO for ditt forlag ved å fylle ut eget SØKNADSSKJEMA. For musikkforlag gjelder følgende betingelser: Forlaget må ha avtale med minst en opphaver i et musikkverk som er utgitt. Kopi av forlagskontrakten for dette verket skal legges ved søknaden. Det skal […]