Gir TONO juridisk veiledning til min forlagskontrakt?

Nei. Opphavere og forlag er likestilte i TONO, og vi kan på generelt grunnlag ikke gi noen bistand ved en avtale mellom disse.
Derimot kan vi forklare hva din kontrakt vil innebære i forhold til avregning fra TONO/NCB.