Hvordan starter jeg mitt eget musikkforlag?

Ta kontakt med MUSIKKFORLEGGERNE. De kan hjelpe deg med dette.

Du kan søke medlemskap i TONO for ditt forlag ved å fylle ut eget SØKNADSSKJEMA.

For musikkforlag gjelder følgende betingelser:

  • Forlaget må ha avtale med minst en opphaver i et musikkverk som er utgitt. Kopi av forlagskontrakten for dette verket skal legges ved søknaden.
  • Det skal også vedlegges kopi av firmaattest fra Brønnøysund samt et utgitt eksemplar av verket. Sistnevnte gjelder dog ikke dersom søker er et subforlag.
  • Er søker et subforlag, er det nok å ha fått seg overdratt ovenstående videre fra originalforlaget som har avtale med opphaveren.
  • Forlagskontrakten må være i overensstemmelse med TONOs FORDELINGSPLAN. Det henvises spesielt til §14.