Jeg har fått forskudd fra mitt forlag. Hvordan registreres dette?

Forlaget må sende inn en såkalt transporterklæring, eller økonomisk fullmakt, til TONO. I denne skal det fremgå om forskuddet gjelder inntekter av f.eks. platesalg, eller om det også gjelder fremføringsvederlag samt om det er en generell transporterklæring eller om den kun gjelder noen av dine verk.
Når vi har registrert det, vil de prosentandeler som er registrert på deg i de gjeldende verkene, avregnes til forlaget og der motregnes ditt forskudd. Merk at de andeler forlaget eventuelt står registrert med i verket ikke motregnes forskuddet.

TONO har ikke oversikt over hvor mye du har nedbetalt av forskuddet, men forlaget plikter å gi oss beskjed når fullmakten er recoupet (nedbetalt). Når dette har skjedd, er det viktig at du opplyser oss om dine bankdetaljer slik at vi får registrert dette igjen for fremtidige avregninger.