Hvor stor andel i mitt verk kan et musikkforlag få?

Prosentandelen til forlaget er maksimalt 33,33% av fremføring og maksimalt 50% av lydfesting. Det vanligste er imidlertid 33,33% av begge typer vederlag. Dette gjelder i originalforlagte territorier, dvs i territorier hvor en eventuell subforlagsavtale ikke gjør seg gjeldende.

Har forlaget overdratt rettighetene videre til et subforlag for et bestemt territorium, forhøyes den totale forlagsandelen i verket til maksimalt, og vanligvis, 50%, av både fremførings- og lydfestingsvederlaget.