Verk og rettigheter

Hva er ISRC?

27/06/2023

ISRC er innspillingens identifikasjonsnummer og står for International Standard Recording Code. Hver enkelt innspilling av et musikkverk skal tildeles en unik ISRC, og koden brukes til å identifisere masterrettighetene på en innspilt sang, altså rettighetene som Gramo forvalter. Gramo kan utstede ISRC-koder til dine innspillinger. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Gramo: https://hjelp.gramo.no/nb/articles/3641720-alt-om-isrc […]

Finnes det opphavsrettslige særregler for joik i tråd med samisk tradisjon?

08/11/2021

Ja, TONO har særregler for opphavsrett til personlig joik i TONOs forvaltning Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler, konvensjoner og forskrifter. Den som skaper et åndsverk, eier dette fullt og helt. […]

Hvordan krediteres musikkens rettighetshavere i en AV-produksjon?

26/05/2021

Musikk brukt i en videoproduksjon kan krediteres i rulleteksten. Den må da inneholde følgende informasjon: Tittel på musikkverk Navn på låtskrivere Plateselskap Musikkforlag

Hvor kan jeg finne informasjon om plateselskap og/eller informasjon om låtskrivere knyttet til en innspilling?

TONO forvalter ikke innspillingsrettigheter, og har derfor ingen nøyaktig informasjon vedrørende dette. Likevel, denne informasjonen skal være tilgjengelig i strømmetjenester som for eksempel Spotify og iTunes: Høyreklikk på sangen som du ønsker informasjon om og klikk så på «Show credits».

Hva er innspillingsrettigheter?

Med innspillingsrettigheter menes eierskap til en konkret innspilling av et verk. I blant brukes også begrepene masterrettigheter og mastereier. Innspillingen eies ofte av de som har finansiert den. Det er som regel et plateselskap, en artist eller et band. Hvis du spiller inn musikk du har skrevet selv, enten med eget utstyr, eller leier et […]

Hva er synkronisering?

Å legge musikk til et levende bilde eller stillbilde krever en egen lisens. En slik sammenstilling av lyd og bilde kalles en synkronisering. Eksempler på dette kan være en vlog eller en videosnutt med musikk, et konsertopptak eller videoreportasje. Når din musikk brukes i en synkronisering har du som opphaver/rettighetshaver krav på et rettmessig vederlag […]

Hva er opphavsrett?

Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler, konvensjoner og forskrifter. Opphavsrettigheten kan deles i to kategorier: Økonomiske rettigheter og ideelle rettigheter. De økonomiske rettighetene sikrer deg som opphaver et rettmessig vederlag når […]

Teatermusikk – nyskrevet og/eller eksisterende

09/03/2018

TONO har en generell avtale med Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), som dekker fremføringer av nyskrevet og eksisterende musikk til teateroppsetninger i regi av NTOs medlemmer. Avtalen mellom NTO og TONO dekker retten til fremføring og retten til vederlag for fremføring av de verk TONO forvalter. Fra 1. januar 2020 bortfaller bestemmelsen om at 50 […]

Kan jeg som TONO-medlem egenforvalte musikken min?

28/04/2016

Som TONO-medlem overlater du til TONO å lisensiere all offentlig fremføring, overføring og lydfesting av musikken din. Du får likevel muligheten til å forvalte musikken din selv på en rekke områder. Ikke-ervervsmessig bruk Skal musikken din fremføres under et arrangement til inntekt for et veldedig formål? Du kan gi tillatelse til ikke-ervervsmessig bruk av musikkverkene […]

Skal jeg sende inn dokumentasjon?

28/08/2014

Nei, i utgangspunktet trenger du ikke å sende inn dokumentasjon for verkene som anmeldes. TONO har en stikkprøveordning der et utvalg verk rutinemessig blir plukket ut, og hvor det blir sendt et krav om å ettersende verksdokumentasjon på de utvalgte verkene. Denne ordningen er opprettet for å sikre at anmeldte verker har verkshøyde i henhold […]