Medlemmer

Skal jeg innrapportere fremføringer på radio/tv selv?

18/03/2014

Nei, du som rettighetshaver trenger ikke å innrapportere fremføringer på radio/tv til oss. TONO mottar detaljerte musikkrapporter direkte fra radio- og tv-kanalene, og disse rapportene oppgir all nødvendig informasjon for våre avregninger.

Bruke musikk i film, musikkvideo, reportasje etc. (synkronisering)

Når du bruker musikk sammen med bilde, oppstår det en sammenstilling av lyd og bilde. Dette kalles synkronisering. Hvis du f.eks. lager en videosnutt med musikk som du legger ut på hjemmesiden din, eller en nettavis bruker musikk i en videoreportasje, må rettigheter klareres når videoen produseres. NCB (Nordisk Copyright Bureau) og musikkforlagene klarerer denne […]

Gi ut musikk digitalt for streaming eller nedlasting

Dersom du vil gjøre musikken din tilgjengelig på nett via musikktjenester som tilbyr streaming eller nedlasting, kan du ta kontakt med en aggregator. Aggregatoren er en digital distributør som samler repertoar og leverer dette til de forskjellige nettjenestene i Norge og i resten av verden, og fungerer som et bindeledd mellom deg og musikktjenesten. I […]

Gi ut musikk på fysisk format (CD, DVD)

Skal du utgi musikk på fysisk format (eks. CD/LP/DVD), må du kontakte NCB for klarering av utgivelsen i forkant av opptrykk. Dette gjelder også om utgivelsen kun inneholder dine egne musikkverk. Se tariffer, beregn hva det vil koste å gi ut en plate, og se annen nyttig informasjon angående dette HER. Har du spørsmål om […]

Hva er NCB og mekaniske rettigheter?

27/01/2014

Hvis du vil spille inn musikk eller lage en audiovisuell produksjon som inneholder musikk, skal du først ha en tillatelse fra NCB (Nordisk Copyright Bureau). NCB gir denne tillatelsen på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag som eier rettighetene til musikken og du må derfor kontakte dem når du skal gi ut en produksjon. Kontaktinformasjon: […]