Gi ut musikk digitalt for streaming eller nedlasting

Dersom du vil gjøre musikken din tilgjengelig på nett via musikktjenester som tilbyr streaming eller nedlasting, kan du ta kontakt med en aggregator. Aggregatoren er en digital distributør som samler repertoar og leverer dette til de forskjellige nettjenestene i Norge og i resten av verden, og fungerer som et bindeledd mellom deg og musikktjenesten. I Norge er f.eks. The Orchard og IndigoBoom aggregatorer som er mye brukt.

TONO har avtale med blant annet Beat, Spotify, TIDAL og iTunes. All bruk av musikken din og alle inntekter som genereres i disse tjenestene i Norge rapporteres til TONO/NCB. Rapporteringen gir TONO/NCB grunnlag for fakturering av tjenestene og utbetaling til låtskriverne.

Før innspillingen din kan legges ut for streaming eller nedlastning, må du ha en ISRC-kode (International Standard Recording Code). Koden er et verktøy for identifisering av innspilt musikk. For dette kan GRAMO kontaktes.

Skjer bruken av musikken din i utlandet, har TONO gjensidighetsavtaler med søsterselskaper over hele verden. Det vil være selskapet i landet hvor musikkbruken finner sted som krever inn penger fra tjenesten. De avregner til TONO/NCB som så videreavregner dette til deg.