Medlemmer

Noen vil bruke musikken min i en video om en ideell organisasjons arbeid. Hvem lisensierer dette?

27/05/2021

For videoproduksjoner som gir en presentasjon av arbeidet i den ideelle organisasjonen deres, må opphaver gi sitt samtykke. Innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, synkroniseringsrettigheter med opphaver eller musikkforlag og fremføringsrettigheter med TONOs Online Media avdeling.

Noen vil bruke musikken min i en film om en bedrift. Hvem lisensierer dette?

For videoproduksjoner som presenterer bedriften din, må opphaver gi sitt samtykke. Innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, synkroniseringsrettigheter med opphaver eller musikkforlag og fremføringsrettigheter med TONOs Online Media avdeling.

Noen vil bruke musikken min i en reklamefilm. Hvem lisensierer dette?

For videoproduksjoner med musikkverk som fremmer et produkt eller en tjeneste (enten det er kommersielt eller ikke-kommersielt) for salgsfremmende formål må opphaver gi sitt samtykke. Innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, synkroniseringsrettigheter med opphaver(e) eller musikkforlag og fremføringsrettigheter med TONOs Online Media avdeling.

Hvordan krediteres musikkens rettighetshavere i en AV-produksjon?

26/05/2021

Musikk brukt i en videoproduksjon kan krediteres i rulleteksten. Den må da inneholde følgende informasjon: Tittel på musikkverk Navn på låtskrivere Plateselskap Musikkforlag

Hvor kan jeg finne informasjon om plateselskap og/eller informasjon om låtskrivere knyttet til en innspilling?

TONO forvalter ikke innspillingsrettigheter, og har derfor ingen nøyaktig informasjon vedrørende dette. Likevel, denne informasjonen skal være tilgjengelig i strømmetjenester som for eksempel Spotify og iTunes: Høyreklikk på sangen som du ønsker informasjon om og klikk så på «Show credits».

Hva er innspillingsrettigheter?

Med innspillingsrettigheter menes eierskap til en konkret innspilling av et verk. I blant brukes også begrepene masterrettigheter og mastereier. Innspillingen eies ofte av de som har finansiert den. Det er som regel et plateselskap, en artist eller et band. Hvis du spiller inn musikk du har skrevet selv, enten med eget utstyr, eller leier et […]

Hva er synkronisering?

Å legge musikk til et levende bilde eller stillbilde krever en egen lisens. En slik sammenstilling av lyd og bilde kalles en synkronisering. Eksempler på dette kan være en vlog eller en videosnutt med musikk, et konsertopptak eller videoreportasje. Når din musikk brukes i en synkronisering har du som opphaver/rettighetshaver krav på et rettmessig vederlag […]

Hva er opphavsrett?

Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler, konvensjoner og forskrifter. Opphavsrettigheten kan deles i to kategorier: Økonomiske rettigheter og ideelle rettigheter. De økonomiske rettighetene sikrer deg som opphaver et rettmessig vederlag når […]

Teatermusikk – nyskrevet og/eller eksisterende

09/03/2018

TONO har en generell avtale med Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), som dekker fremføringer av nyskrevet og eksisterende musikk til teateroppsetninger i regi av NTOs medlemmer. Avtalen mellom NTO og TONO dekker retten til fremføring og retten til vederlag for fremføring av de verk TONO forvalter. Fra 1. januar 2020 bortfaller bestemmelsen om at 50 […]

Kunder og utøvere i subsidiert pulje

26/09/2017

Hva er subsidierte konserter? Dette er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler. Den subsidierte puljen er primært til partiturmusikk eller annen musikk som i komposisjonsteknisk forstand rekker ut over de mest enkle musikkformer. At puljen ”subsidieres” betyr at puljebeløpet blir tilført fordelingsmidler […]