Hva er NCB og mekaniske rettigheter?

Hvis du vil spille inn musikk eller lage en audiovisuell produksjon som inneholder musikk, skal du først ha en tillatelse fra NCB (Nordisk Copyright Bureau).
NCB gir denne tillatelsen på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag som eier rettighetene til musikken og du må derfor kontakte dem når du skal gi ut en produksjon.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 800 56 627
E-post gjeldende CD-utgivelse: [email protected]
E-post gjeldende filmproduksjon: [email protected]