Koronaeffekten: Flere strømmer og betaler for musikk

Mange opplever økonomisk usikkerhet og permitteringer, men koronasituasjonen har ikke ført til at nordmenn har avsluttet musikkabonnementene sine. Stor nordisk musikkundersøkelse viser i stedet at andelen nordmenn som betaler for å strømme musikk går opp.

 / 07/05/2020 /

Dette fremkommer i The Polaris Nordic Digital Music Survey 2020, en stor nordisk undersøkelse om digital musikkbruk utført av YouGov for de tre nordiske rettighetsorganisasjonene TONO (N), Koda (DK) og Teosto (FIN).

– Det har blitt spekulert i bransjen både i Norge og internasjonalt om hvordan korona-situasjonen har påvirket musikklytting på strømmetjenester. Nå har vi svaret. Vi ser en svak oppgang i musikklytting, og vi er glade for å melde at det faktisk er flere som betaler for et musikkabonnement enn det var før pandemien, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Les hele undersøkelsen her.

Flere abonnement etter korona

Tall fra april viser blant annet at 58% betaler for en musikktjeneste og nordmenn bruker i gjennomsnitt 3,6 timer per dag på å streame musikk, mest av alle landene i Norden. Til sammenligning hadde 56% ved årsskiftet et betalt eller så kalt bundlet musikkabonnement.

– Det vi ser er at betalingsvilligheten går opp signifikant i de aldersgruppene som fra før hadde flest brukere av betalte musikktjenester, men det er også oppgang generelt, sier Martinsen.

Spesielt er det nordmenn i aldersgruppen 18-29 som har tatt fram betalingskortet, men også nordmenn i alderen 30-39 år og nordmenn over 50 år har i større grad betalt for strømmetjenester etter at pandemien startet.

Flere av tjenestene ser også en økning i bruk etter pandemiutbruddet.

Norge på topp for antall konsertbesøk og interesse for gadgets og tilleggstjenester

Musikkbransjen opplever store utfordringer knyttet til avlyste konserter. Undersøkelsen viser at norske konsertbesøkende gikk i snitt på 3,3 konserter i løpet av 2019, sammenlignet med 3,1 konserter i 2018. Det er mest av alle landene i Norden. Det siste året gikk 62% av nordmenn på minst en konsert sammenlignet med 64% i 2018. Kun danskene hadde en høyere andel konsertbesøkere i Norden.

Undersøkelsen viser også at nordmenn er mer interessert enn sine nordiske naboer i både smarthøyttalere, dyrere strømmetjenester med høyere lydkvalitet, kombinerte strømmetjenester for musikk, tv og spill og musikk med AI/VR-opplevelser. I gjennomsnitt er cirka 1 av 5 nordmenn interessert i slike tjenester.

CD og MP3 ned, vinyl på stedet hvil.

I den nye undersøkelsen svarer 19% at de kjøpte musikkfiler som downloads det siste året, en svak nedgang på ett prosentpoeng. 13% svarte at de har kjøpt musikk på CD, ned to prosentpoeng fra året før, og ned 7 prosentpoeng de siste tre årene.  8% svarte at de har kjøpt vinyl og 4% at de har kjøpt musikk på annet fysisk format.

Polaris Nordic Digital Music Survey har over 4000 respondenter og er gjennomført i 2014, 2015, 2017, 2018 og nå i 2020.


Fra tidligere års utgaver av Polaris Nordic Digital Music Survey:

2018: https://www.tono.no/ny-undersokelse-9-av-10-nordmenn-streamer-na-musikk/
2017: https://www.tono.no/undersokelse-8-10-nordmenn-streamer-musikk/
2015: https://www.tono.no/ny-undersokelse-radio-viktigste-kilde-for-a-oppdage-ny-musikk/
2014: https://www.tono.no/8-millioner-streamer-musikk-norden/

Saken ble oppdatert 11.05.20