TONO har stevnet RiksTV i erstatningssaken

Etter at RiksTV ikke aksepterte TONOs erstatningskrav etter seieren i Høyesterett i desember 2018 har TONO sett seg nødt til å ta ut en ny stevning. – Vi er skuffet, og man kan lure på om RiksTV har innsett at de har tapt en sak i Høyesterett, sier adm.direktør i TONO, Cato Strøm.

 / 04/06/2019 /
Etter at RiksTV ikke aksepterte TONOs erstatningskrav etter seieren i Høyesterett i desember 2018 har TONO sett seg nødt til å ta ut en ny stevning. – Vi er skuffet, og man kan lure på om RiksTV har innsett at de har tapt en sak i Høyesterett, sier adm.direktør i TONO, Cato Strøm.

Det er en langvarig sak TONO forsøker å avslutte. Den første stevningen ble tatt ut i 2012, og TONO vant først i Oslo Tingrett i 2016, deretter Borgarting Lagmannsrett i 2017 og til slutt i Høyesterett i desember 2018. Dommen slo fast at RiksTV foretar en tilgjengeliggjøring av musikkverk for offentligheten, og har et ansvar for å klarere fremføringsrettighetene med TONO.

Partene har i løpet av vinteren forhandlet om erstatningens størrelse og ga seg selv frist til 14. mai. Det lykkes imidlertid ikke å komme til enighet. TONOs krav på 105 millioner ble derfor fremsatt i et prosesskriv til Oslo Tingrett 16. mai.

– Vi er skuffet, og man kan lure på om RiksTV har innsett at de har tapt en sak i Høyesterett. Det burde være unødvendig med enda en runde i retten, men vi er beredt til å gjøre det vi må for å få inn det vi mener er det riktige erstatningsnivået, sier adm.direktør i TONO, Cato Strøm.

TONO forventer at Oslo Tingrett vil beramme hovedforhandling en gang i løpet av annet halvår 2019.

Saken er i dag omtalt i Dagens Næringsliv, Hegnar.noMedier24 m.m.