Annen musikkbruk

Revy

07/11/2022

Klikk her for å lese mer om Revy

Transport

05/05/2014

Skip innenriks: Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser: Skip utenriks: For skip over 1000 køyeplasser/passasjerplasser beregnes et tilleggsvederlag pr. påbegynt 100 køyeplasser/passasjerplasser på 8 % av satsene i gruppe 12.   Busser Vederlag for radio, TV/video, CD, øretelefoner e. l. beregnes etter følgende satser: Kr…

Kirker og øvrige trossamfunn

30/04/2014

KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og TONO inngikk i mai 2015 en avtale der Fellesrådene kan betale et årlige vederlag som dekker inn alle konserter i regi av kommunens menigheter. Dette er som et alternativ til å søke tillatelse for hver enkelt konsert. Mer om denne avtalen finner du her. Staten har tegnet avtale…

Kommuner

04/04/2014

TONO og KS (Kommunesektorens organisasjon) har fremforhandlet en mønsteravtale for landets kommuner som klarerer musikkfremføring i kommunenes regi. Eksempler på musikkfremføring som omfattes av en slik avtale er fritids- og ungdomsklubber, svømme- og idrettshaller, idrettsplasser, arbeidsplasser, sykehjem, bibliotek, barnehage og skole. Eksempel på musikkfremføring som ikke omfattes av avtalen er kino, konserter og Internett. Ta…

Telefon/ventemusikk

11/03/2014

Beregnes etter kapasitet på sentralbord; Antall linjer eller maksimalt antall på vent. Ventemusikk over telefon, vederlag pr. år

Treningssenter og danseopplæring

14/02/2014

Driver du treningssenter eller danseopplæring må du betale TONO-vederlag for musikkbruk ved gruppetreningstimer, bakgrunnsmusikk i fellesarealer og eventuelt et lydfestingsvederlag hvis instruktørene dine lager egenproduserte CD-plater, dvd, mp3 osv til gruppetreningstimer. Til OPPLYSNINGSSKJEMA Bakgrunnsmusikk Med bakgrunnsmusikk menes musikk som gjøres tilgjengelig for publikum i styrketreningsrom, garderober, resepsjonsområde osv. Bakgrunnsmusikk beregnes med en fast sats på…

Sirkus/tivoli

14/02/2014

Sirkus Gjelder musikkfremføring i sirkusforestillinger Vederlag pr. forestilling Sirkuseiere har vanligvis sentral avtale med TONO. Slik avtale skal kunne forevises representanten. Tivoli Musikkfremføring på tivoli over fellesanlegg. Årspris: 3 558,- Ta kontakt på marked@tono.no for å inngå avtale.

Arbeidsplass

14/02/2014

Musikk på arbeidsplassen Radio, TV/video, CD e.l. i møterom, kontorer, kantine eller hvilested. Gjelder for virksomheter med minst 50 ansatte, hvorav minst 30 ansatte har tilgang til musikk. TONO-satser Over 300 ansatte, tillegg til tabellpris: Kr 55.18,- for hver påbegynt antall 40 ansatte Vederlaget gjelder kun for ansatte som har tilgang til musikk i arbeidstiden. Vederlaget er uavhengig…

Alpinanlegg

14/02/2014

TONO-priser for bakgrunnsmusikk i sports-/alpinanlegg Ta kontakt på marked@tono.no for å inngå avtale.