Annen musikkbruk

Transport

05/05/2014

Skip innenriks: Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser: [table width=»70%» colalign=»left|right» align=»center» delimiter=»|»] Gjennomsnittlig passasjerbelegg|Kr. pr. mnd. Inntil 50|121 Fra 51-75|202 Fra 76-100|279 Fra 101-125|367 Over 126|542 [/table] Skip utenriks: [table width=»70%» colalign=»left|right|right|right|right|right» align=»center» delimiter=»|»] Antall køye/passasjer-plasser Antall sittepl. i danselokale/kino|A) Bakgrunnsmusikk. Lugarer ekskl. tv/video Kr. pr. mnd|B) […]

Kirker og øvrige trossamfunn

30/04/2014

KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og TONO inngikk i mai 2015 en avtale der Fellesrådene kan betale et årlige vederlag som dekker inn alle konserter i regi av kommunens menigheter. Dette er som et alternativ til å søke tillatelse for hver enkelt konsert. Mer om denne avtalen finner du her. Staten har tegnet avtale […]

Kommuner

04/04/2014

TONO og KS (Kommunesektorens organisasjon) har fremforhandlet en mønsteravtale for landets kommuner som klarerer musikkfremføring i kommunenes regi. Eksempler på musikkfremføring som omfattes av en slik avtale er fritids- og ungdomsklubber, svømme- og idrettshaller, idrettsplasser, arbeidsplasser, sykehjem, bibliotek, barnehage og skole. Eksempel på musikkfremføring som ikke omfattes av avtalen er kino, konserter og Internett. Ta […]

Telefon/ventemusikk

11/03/2014

Beregnes etter kapasitet på sentralbord; Antall linjer eller maksimalt antall på vent. Ventemusikk over telefon, vederlag pr. år [table delimiter=»|» colalign=»left|right» align=»center» width=»70%»] | Inntil 25 linjer/antall på vent:|Kr 1 304,- Utover 25/antall på vent, pr. stk:|Kr 39,03   For å inngå avtale, ta kontakt på marked@tono.no [/table]

Treningssenter og danseopplæring

14/02/2014

Driver du treningssenter eller danseopplæring må du betale TONO-vederlag for musikkbruk ved gruppetreningstimer, bakgrunnsmusikk i fellesarealer og eventuelt et lydfestingsvederlag hvis instruktørene dine lager egenproduserte CD-plater, dvd, mp3 osv til gruppetreningstimer. Til OPPLYSNINGSSKJEMA Bakgrunnsmusikk Med bakgrunnsmusikk menes musikk som gjøres tilgjengelig for publikum i styrketreningsrom, garderober, resepsjonsområde osv. Bakgrunnsmusikk beregnes med en fast sats på […]

Sirkus/tivoli

Sirkus Gjelder musikkfremføring i sirkusforestillinger Vederlag pr. forestilling [table width=»70%» colalign=»left|left|right» align=»left» delimiter=»|»] Gruppe|Antall plasser|Kr pr. forestilling 1|Inntil 500|169 2|501 – 1 000| 271 3|1 001 – 2 000|355 4|Over 2000|461 [/table] Sirkuseiere har vanligvis sentral avtale med TONO. Slik avtale skal kunne forevises representanten. Tivoli Musikkfremføring på tivoli over fellesanlegg. Årspris: 3 558,- Ta kontakt […]

Arbeidsplass

Musikk på arbeidsplassen Radio, TV/video, CD e.l. i møterom, kontorer, kantine eller hvilested. Gjelder for virksomheter med minst 50 ansatte, hvorav minst 30 ansatte har tilgang til musikk. TONO-satser [table delimiter=»|» width=»70%»  colalign=»left|right» align=»center»] Antall ansatte|kr. pr mnd 0 – 30|0 31 – 50|112 51 – 75|166 76 – 100|216 101 – 150|325 151 – 200|430 […]

Alpinanlegg

TONO-priser for bakgrunnsmusikk i sports-/alpinanlegg [table delimiter=»|» width=»70%»  colalign=»left|right» align=»center»] Antall besøkende pr år/sesong|Vederlag per år/sesong (kr) Maks 10 000|1 954 10 001-100 000|9 754 100 001-200 000|14 304 200 001-300 000|20 802 300 001-400 000|28 604 400 001-500 000|36 406 500 001 eller flere|36 406 kr + 0,08 kr per besøkende over dette. [/table] […]