MVA-korrespondansen med skattemyndighetene

TONO har blitt registrert i merverdiavgiftsregisteret. Her er korrespondansen GRAMO, Norwaco, IFPI og TONO har hatt med skattemyndighetene helt tilbake til 2001.

 / 01/12/2021 /


TONO ble registrert i merverdiavgiftsregisteret 16. november. I tillegg til et varsel til kunder og medlemmer på e-post, kunngjøring på tono.no, et spørsmål og svar-dokument (senest oppdatert 1. desember), en redegjørelse fra adm.direktør Cato Strøm og et åpent webinar deler vi her også korrespondansen TONO og de andre rettighetsorganisasjonene har hatt med Skattemyndighetene om denne saken helt tilbake til 2001.

13 brev – og ett dokument som oppsummerer og forklarer

Totalt dreier det seg om 13 dokumenter samt en nyskrevet redegjørelse for prosessen de siste to år fra advokat Are Fagerhaug i Selmer. Fagerhaug har bistått TONO, GRAMO, Norwaco og IFPI i denne prosessen. Det er avgjørende å lese dette dokumentet først for å se konteksten for dialogen og de enkelte dokumentet. Dette dokumentet finner du her:

Les korrespondansen her (dokumentene er sortert historisk)