Status for Covid-19-kompensasjonen til TONOs medlemmer

Regjeringen kunngjorde 3. februar at den ville bevilge inntil 40 millioner kroner i kompensasjon for opphavere og musikeres tap av vederlagsinntekter gjennom TONO og Gramo. TONO er nå i prosess med Kulturdepartementet om hvordan denne kompensasjonen i praksis skal gjøres.

 / 18/03/2021 /

Det var på en pressekonferanse den 3. februar at regjeringen ved kulturminister Abid Q. Raja kunngjorde at inntil 40 mill. kroner av en stimuleringspakke på 165 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren skulle fordeles til TONO og Gramo. Tiltaket kom på bakgrunn av at rettighetshaverne ikke var omfattet av høstens kompensasjons- og stimuleringsordninger, noe TONO påpekte overfor regjeringen en rekke ganger gjennom høsten.

Les også: Regjeringen gir 40 millioner kroner til TONOs og Gramos medlemmer

TONO har nå søkt Kulturdepartementet om statsstøtte. Støtten skal gi en delvis kompensasjon for medlemmenes tapte TONO-inntekter i 2020. Detaljene omkring dette er imidlertid ennå ikke klare.  TONO har i en stund vært, og er fortsatt, i en prosess med departementet for å fastlegge nøyaktig beløp og hvilke føringer departementet vil komme med i tildelingsbrevet.  Når dette er klart, vil TONO kunne utarbeide konkrete kriterier og fastsette en tidsplan for utbetaling av disse midlene.

Vi vet at dette er viktig for mange av TONOs medlemmer, og vil gi mer informasjon om dette så snart alle detaljer er klare.

Les også:
Regjeringen gir 165 millioner til etablerte ordninger i kultursektoren (pressemelding, regjeringen.no, 3. februar)
– TONOs medlemmer legger grunnlaget for konsertøkonomien (tono.no, 24. november)
Kulturministeren: Vi jobber med tapet av TONO-inntekter (tono.no, 20. november)
TONO ber om krisehjelp til norske opphavere og musikkforlag (tono.no, 16. november)
TONO i høring om Statsbudsjettet 2021 (tono.no, 26. oktober)
TONO om Statsbudsjettet 2021 (tono.no, 16. oktober)
Dette mener TONO om stimuleringsordningen for kulturarrangementer (tono.no, 14. oktober)
Styreleder Jørgen Karlstrøm i Kulturdepartementet (tono.no, 27. august)
TONOs innspill til revidert nasjonalbudsjett (15. mai 2020)