Artikler

Musikkabonnement

10. februar 2014

Abonnementsbaserte tjenester hvor musikken spiller en sentral rolle. Det kan for eksempel være streamingtjenester som Spotify og Tidal eller nettbaserte treningssentre. Tariffen er 12 % av omsetningen, med et minimumsvederlag på 12 kroner pr bruker pr måned. Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Musikkstreaming on-demand

10. februar 2014

Avspilling av musikk over nett hvor brukeren kan starte og stoppe musikken etter eget ønske. Tariffen er 12 % av omsetningen. Last ned eksempel på en avtale her Ta kontakt for mer informasjon

App

10. februar 2014

En app er et program som er laget spesielt for mobile enheter, og TONO lisensierer bruk av musikk i disse appene. Tariffen er 12 % av omsetningen, med minimumssatser etter samme retningslinjer som andre nettbaserte tjenester. Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Musikknedlastning

10. februar 2014

Nedlasting av musikk på nett blir gjerne omtalt som DPD (Digital Phonogram Delivery). Det aller meste av DPD-nedlasting skjer fra nettbutikker som selger musikk, men nedlastinger kan også tilbys enkeltvis i for eksempel informasjons-/reklamekampanjer etc. TONOs faste tariff er 12 % av omsetningen, med et minimum på 80 øre pr nedlastet sang. For å stimulere…

Ringetoner

10. februar 2014

TONO lisensierer salg og distribusjon av ringetoner til en tariff på på 10 % av omsetningen, og med et minimumsvederlag på 1,20 kroner pr nedlasting. Ta kontakt for mer informasjon og avtale