Artikler

Telefon/ventemusikk

11/03/2014

Beregnes etter kapasitet på sentralbord; Antall linjer eller maksimalt antall på vent. Ventemusikk over telefon, vederlag pr. år [table delimiter=»|» colalign=»left|right» align=»center» width=»70%»] | Inntil 25 linjer/antall på vent:|Kr 1 304,- Utover 25/antall på vent, pr. stk:|Kr 39,03   For å inngå avtale, ta kontakt på marked@tono.no [/table]

Treningssenter og danseopplæring

14/02/2014

Driver du treningssenter eller danseopplæring må du betale TONO-vederlag for musikkbruk ved gruppetreningstimer, bakgrunnsmusikk i fellesarealer og eventuelt et lydfestingsvederlag hvis instruktørene dine lager egenproduserte CD-plater, dvd, mp3 osv til gruppetreningstimer. Til OPPLYSNINGSSKJEMA Bakgrunnsmusikk Med bakgrunnsmusikk menes musikk som gjøres tilgjengelig for publikum i styrketreningsrom, garderober, resepsjonsområde osv. Bakgrunnsmusikk beregnes med en fast sats på […]

Sirkus/tivoli

Sirkus Gjelder musikkfremføring i sirkusforestillinger Vederlag pr. forestilling [table width=»70%» colalign=»left|left|right» align=»left» delimiter=»|»] Gruppe|Antall plasser|Kr pr. forestilling 1|Inntil 500|169 2|501 – 1 000| 271 3|1 001 – 2 000|355 4|Over 2000|461 [/table] Sirkuseiere har vanligvis sentral avtale med TONO. Slik avtale skal kunne forevises representanten. Tivoli Musikkfremføring på tivoli over fellesanlegg. Årspris: 3 558,- Ta kontakt […]

Lokalradio

Gjelder musikkfremføring i lokalkringkasting Lokalradioen betaler for retten til å sende TONOs repertoar et årlig vederlag, som beregnes som en prosentdel (vederlagsprosent) av de samlede årlige inntekter (beregningsgrunnlaget). Vederlagsprosenten fastsettes på basis av hvor stor prosentvis del TONOs forvaltede repertoar utgjør av lokalradioens samlede sendetid og beregnes som musikkprosenten x 0,058 dog minimum de nedenfor […]

Arbeidsplass

Musikk på arbeidsplassen Radio, TV/video, CD e.l. i møterom, kontorer, kantine eller hvilested. Gjelder for virksomheter med minst 50 ansatte, hvorav minst 30 ansatte har tilgang til musikk. TONO-satser [table delimiter=»|» width=»70%»  colalign=»left|right» align=»center»] Antall ansatte|kr. pr mnd 0 – 30|0 31 – 50|112 51 – 75|166 76 – 100|216 101 – 150|325 151 – 200|430 […]

Alpinanlegg

TONO-priser for bakgrunnsmusikk i sports-/alpinanlegg [table delimiter=»|» width=»70%»  colalign=»left|right» align=»center»] Antall besøkende pr år/sesong|Vederlag per år/sesong (kr) Maks 10 000|1 954 10 001-100 000|9 754 100 001-200 000|14 304 200 001-300 000|20 802 300 001-400 000|28 604 400 001-500 000|36 406 500 001 eller flere|36 406 kr + 0,08 kr per besøkende over dette. [/table] […]

Musikkvideo

10/02/2014

TONO lisensier streaming av musikkvideoer. Tariffen er 12 % av omsetningen. Minimumsvederlaget er 40 øre for hver gang en musikkvideo blir streamet. [fontawesome icon=»envelope-alt» circle=»yes» size=»small» iconcolor=»» circlecolor=»» circlebordercolor=»» animation_type=»0″ animation_direction=»down» animation_speed=»0.1″]Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Nettavis/MBL-avtalen

TONO tilbyr flere lisensløsninger for bruk av musikk i nettavisers virksomhet. Den vanligste bruken hos disse har vært knyttet til on-demand streaming av for eksempel reportasjer som bruker både lyd og bilde. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og TONO har fremforhandlet en avtaleløsning for norske mediehus på nett. Denne avtalen innebærer forutsigbare minimumssatser basert på total aktivitet […]

Reportasje/blandet produksjon

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­REPORTASJE / BLANDET PRODUKSJON Korte reportasjer eller produksjoner som bruker både lyd og bilde. Det kan være alt fra publikasjon av en videosnutt på en hjemmeside med musikk til en nettavis som har en begrenset bruk av musikk i sine reportasjer. Tariffen er 12 % av omsetningen, med et minimumsvederlag på 5 øre pr streamet […]

Videosalg/nedlastning

Nedlasting/salg av film omtales ofte som Electronic Sell-Through (EST). Tariffen for EST med internasjonale filmer er på 3 % av omsetning, med et minimumsvederlag på 1,63 kroner pr salg/nedlasting av en film. [fontawesome icon=»envelope-alt» circle=»yes» size=»small» iconcolor=»» circlecolor=»» circlebordercolor=»» animation_type=»0″ animation_direction=»down» animation_speed=»0.1″]Ta kontakt for mer informasjon og avtale